Investor, společnost Kaskády Hejčín, tvrdí, že výstavbu zahájil s platným povolením a už nemůže projekt za 350 milionů korun zastavit.

„Stěhovali jsme se sem kvůli klidu. Plocha za domem byla určena k výstavbě rodinných domků a investor sliboval, že tady bude zeleň a parkové plochy. To jsme mohli zůstat v paneláku v Kmochově ulici,“ uvedla Terézie Sochorová, jedna z obyvatelek terasového domu a členka společenství vlastníků zvaného Pahorek.

Jenže jejich dům bezprostředně nesousedí s pozemky pro Kaskády Hejčín, a proto se původně nestali účastníky stavebního řízení.

„Rozhodně do toho máme právo mluvit, protože jsme dotčeni stavebním ruchem, zhoršuje se nám životní prostředí a jsme bezprostředně kráceni na svých právech. Navíc budoucí obyvatelé mají využívat jedinou příjezdovou komunikaci k našemu domu,“ uvedl Josef Štěpánek, předseda výboru Pahorek.

Garant a autor projektu Ladislav Opletal z firmy Artera tvrdí, že Kaskády Hejčín buduje v souladu s územním plánem a stavebním povolením.

„Proti rozhodnutí o zastavení stavby jsem se odvolal a jednám s ministerstvem pro místní rozvoj o tom, zda vůbec byl takový postup správný,“ reagoval Opletal.

V případě vozovky, kterou by měli lidé z Kaskád využívat, kritiku odmítl.

„Jde o standardní městskou komunikaci. Sice doposud převážně sloužila pro vjezd osobních automobilů do vnitřních garáží v bytovém domě Pahorek, ale byla postavena jako ostatní ve městě. Nevidím důvod, proč by neměla vyhovovat,“ sdělil architekt Opletal.

Obyvatelé: silnici k domu ničí technika

Obyvatelé Pahorku s tím nesouhlasí.

„Kolaudační rozhodnutí zní, že se jedná o obslužnou komunikaci pro Pahorek. Součástí rozhodnutí je i podmínka vybudování parkoviště do konce roku. Co dělal magistrát dvanáct let, když nedokázal úřední cestou zajistit splnění této podmínky do dnešního dne?“ hněvají se obyvatelé terasového domu.

Tvrdí, že nejsou proti stavbě jako takové.

„Chceme pouze to, aby byly dodržovány zásady a právní předpisy a zajištěna dopravní obslužnost,“ uvedl Štěpánek.

Opakují, že už nyní zde komplikuje dopravu těžká stavební technika.

„A co až tudy začnou jezdit noví obyvatelé dalších osmi bytových domů?“ obávají se lidé ze sdružení Pahorek.

„Investor by měl najít jiný způsob, jak Kaskády dopravně vyřešit nebo patřičně snížit počet nově budovaných bytů. Vozovka sloužící k zajištění našeho domu se vloni propadla. Po započetí výstavby se objevily nové trhliny a hlavně v místech kanalizace hrozí nebezpečí propadnutí a následné škody na majetku. Vozovka rozhodně není na takovou zátěž uzpůsobena,“ tvrdí obyvatelé Pahorku.

Sliboval park, hřiště a bazén

Vadí jim také, že Opletal, který před více než deseti lety budoval také jejich dům, nasliboval parkové úpravy, hřiště či plavecký bazén.

„Doteď nemáme dořešeno ani parkování u domu,“ poznamenal Štěpánek. „Tentýž člověk, který dnes staví Kaskády, zanechal v minulosti na našem domě tisíce kolaudačních nedodělků a závad, jejichž odstranění nás do dnešní doby stálo již více než 3,5 milionů korun. Dnes nám způsobuje další komplikace,“ dodal.

Stavitel tvrdí, že se snažil vyjít obyvatelům Pahorku vsříc.

„Několikrát jsem jim nabízel nejen výstavbu dvaceti parkovacích míst, ale i rozšíření chodníků a bezplatné převedení pozemku u Pahorku a vybudování parku mezi Kaskádami a Pahorkem. Zamítli to a v září sepsali požadavky naprosto nepřijatelné. Tím jednání skončila,“ popisoval Opletal.

Stavebník dostal pokutu

Lidem z Pahorku se po odvolání ke krajskému úřadu podařilo stavební povolení pozastavit a právě kvůli příjezdové komunikaci se nakonec stali i účastníky stavebního řízení.

„Stavební úřad vyzval investora, aby stavbu bezodkladně zastavil. Hned druhý den po rozhodnutí však posílil techniku o další jeřáb. To je přece výsměch nejen nám, ale i právu,“ míní Sochorová.

Vedoucí stavebního odboru magistrátu Eva Hyravá uvedla, že postupují podle zákona.

„Za nerespektování výzvy jsme (panu Opletalovi) uložili pokutu. V jaké výši? To bohužel sdělit nemohu,“ uvedla.

„Co máme dělat? Rozumím tomu, že to tam nechtějí, ale územní plán takovou výstavbu umožňuje. My jsme od toho, aby stavební řízení proběhlo v pořádku a stavba měla veškeré náležitosti. Nad panem Opletalem rozhodně žádnou ochrannou ruku nedržím!“ reagovala Hyravá s tím, že k otázce příjezdové silnice se vyjadřoval za vlastníka komunikace odbor dopravy.

„I jinde se používají k novým výstavbám stávající komunikace. Je to v souladu s územním plánem,“ dodala.

Město s dalšími domy v Hejčíně počítalo

Vedoucí odboru koncepce a rozvoje magistrátu Radek Dosoudil potvrdil, že zde město s takovouto výstavbou počítalo.

„Od počátku platnosti územního plánu (rok 1998, pozn. red.) se v této lokalitě počítá s bydlením, a to rodinnými i bytovými domy,“ uvedl Dosoudil.

Stavební odbor v minulých dnech vydal dodatečné povolení k zahájené stavbě Kaskád. Obyvatelům Pahorku tak nepomohlo, že se stali účastníky řízení.

„Přestože si nemyslíme, že jsou přímo dotčena jejich vlastnická práva, přizvali jsme je na základě pokynu krajského úřadu,“ uvedla Hyravá.

Námitky směřující k projektové dokumentaci stavební odbor zamítl.

„Nesouhlasíme s tím, aby využívali komunikaci,“ naznačil možné odvolání předseda výboru Pahorku Štěpánek.

Zastavit stavbu? Desítky milionů

Naopak architekt Opletal tvrdí, že výstavba Kaskád zvedne lidem z Pahorku kvalitu bydlení.

„Současné pole se změní na udržované zelené plochy v sousedství kaskádových domů. Prostředí je navrženo citlivě a respektuje veškeré požadavky na kvalitu bydlení. Dopravní zátěž bude v obvyklé míře a v žádném případě ji nelze srovnávat s poměry na sídlištích z doby minulé,“ tvrdí stavitel.

Uznal, že v případě nerespektování výzvy o bezodkladném zastavení stavby, balancuje na hraně zákona.

„Jde o investici za 350 milionů korun. Zastavit ji ze dne na den? To by stálo desítky milionů, které bych požadoval po státu, protože stavbu jsem zahájil na základě řádného stavebního povolení. Jsem na hraně, ale kdo se ve stavebnictví pohybuje, pochopí, že jiné řešení nemám. Pokud nechci žalovat stát,“ reagoval.

Stavební odbor koncem minulého týdne potvrdil, že obyvatelé Pahorku se proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby odvolali.