Už v pátek byla slavnostně odhalena kovaná plastika Igora Kitzbergera, kterou zhotovil na počest zakladatelky tohoto celosvětového setkání - bývalé správkyně hradu Marcely Kleckerové.

Návštěvníci mohou obdivovat na nádvoří také na dvě stě padesát originálních exponátů.