Jímka, z níž uniklo do Blaty 400 kubíků zkvašených výkalů hospodářských zvířat, byla podle znalce za dobou životnosti a nesprávně ukotvena v době výstavby.

Inspekce nyní vyhodnotí, zda Zemědělské družstvo Senice na Hané, jemuž jímka patří, porušilo zákon a zda nemohlo havárii předejít.

Družstvo již pracuje na rekonstrukci jímky a dohodlo se s rybáři na finančním vyrovnání za uhynulé ryby a vysazení nových.

„Jsme před uzavřením šetření. Ze závěrů posudku vyplývá, že jednou z možných příčin havárie bylo nevhodné provedení kotvících prvků při výstavbě jímky a samotná stavba jímky včetně skrytých částí, základů, byla za dobou životnosti. Havárie byla tak v tomto případě otázkou času," informoval Radek Pallós, ředitel oblastního inspektorátu Olomouc.

Dva posudky

Odborný posudek nechalo zpracovat i zemědělské družstvo. Na stůl jej dalo vloni v září.

„Nicméně tento dokument nepřinesl vyčerpávající odpovědi, alespoň z pohledu správního orgánu, na možné příčiny havárie. Proto si ČIŽP zadala sama zpracování znaleckého posudku, a v něm modifikovala formulaci otázek pro znalce," vysvětlil Pallós, proč se zadávalo další posouzení soudnímu znalci v oblasti zemědělských a průmyslových staveb.

Inspekce nyní oba posudky vyhodnotí a na základě předchozích zjištění posoudí, zda nedošlo k porušení zákona o vodách.

„Či zda případně důvody havárie byly zemědělským družstvem neovlivnitelné," uvedl ředitel olomouckého inspektorátu.

Možná sankce závisí na právní kvalifikaci. Teoreticky může jít až o milion korun.

„Předpokládáme, že případné správní řízení o uložení pokuty se zemědělským družstvem, v případě že zjistíme, že došlo k porušení zákona, bude zahájeno do měsíce od doručení čistopisu znaleckého posudku," uvedl k tomu, kdy je možné očekávat „verdikt".

Rekonstrukce jímky a odškodnění rybářů

Zemědělské družstvo už pracuje na rekonstrukci jímky, aby uskladněnou kejdu v budoucnu stoprocentně zabezpečilo. Nechá provést kompletně nové opláštění.

„Jímka je samozřejmě mimo provoz a chystáme její rekonstrukci. Jsme v závěrečné fázi vyřizování potřebné dokumentace," uvedl v prosinci Jaroslav Navrátil, předseda senického družstva. Letos by mělo být hotovo. Právě garance toho, aby se situace neopakovala je nejen pro rybáře tím nejpodstatnějším. Stejně tak náhrada škody, protože rybáři nejenže platili likvidaci uhynulých živočichů, ale veškeré vysazené ryby hradí z vlastních peněz.

„S rybáři jsme se již dohodli na vypořádání," potvrdil koncem roku předseda družstva Navrátil.

Oživení říčky

V Blatě se už zabydlely některé druhy ryb. I malí kapři.

„Objevily se mřenky a hrouzci, ojedinělý výskyt malých kaprů dávám do souvislosti s únikem z nádrže ve Vilémově. Rybáři chtějí Blatu osadit příští rok na jaře tloušti a postupně i dalšími druhy ryb," uvedl Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

K havárii došlo počátkem července poté, co kvůli vysokým teplotám povolil asfalt na dně jímky a ta přestala těsnit. Obrovskou roli tehdy sehráli hasiči, kteří postavili bariéru v Olšanech a valící se kejdu odváželi z vody pryč pole.

SOUVISEJÍCÍ: Otrávená Blata: metráky mrtvých ryb, největší havárie za 15 let

„Když se dnes dívám na Blatu, tak musím opravdu poděkovat hasičům za profesionální práci. Málo kdo si uvědomuje, že bez jejich úsilí bychom řešili i vážný problém v úseku Moravy, do které se Blata vlévá," dodal v prosinci Petr Loyka.