„Zásadní je datum 1. září 1892, kdy náš sbor vznikl. Dne 13. července 1924 se v Ludéřově konal župní sjezd hasičstva a v kronice je uvedeno, že se ho zúčastnilo na sedm stovek krojovaných hasičů. Pak je to 1. září 2012, kdy slavíme stodvacáté výročí založení sboru a zároveň budeme slavnostně žehnat novou sochu svatého Floriána, patrona hasičů," říká Pavel Navrátil, jednatel Sboru dobrovolných hasičů v Ludéřově.

Na první zářijovou sobotu se pečlivě nachystali. Nechali vyrobit pískovcovou sochu svatého Floriána, upravili i okolí zbrojnice. „Ošetřili jsme stromy a vysadili nové. Dosazoval se také živý plot, nainstalovali jsme lavičky s odpadkovým košem, treláže s popínavkami," popisuje hasič.

Projekt vyšel asi na 350 tisíc korun, socha pak stála zhruba 180 tisíc korun. Hasiči dostali dotaci z programu Leader, přispěla obec Drahanovice, ale i oni sami museli sáhnout na úspory.

„Dosud jsme měli svatého Floriána jen jako obraz v kapli Panny Marie Růžencové. Obraz věnoval pan Krumnikl z Ostravy v roce 1903, byl to bratr mé prastařenky. Sochu jsme nechali udělat podle toho obrazu," vysvětluje Pavel Navrátil. „Kromě toho jsme u nás chtěli mít také něco, co nám přímo upomene letošní výročí, a chtěli jsme i něco zanechat našim nástupcům," podotýká.

O historii sboru vědí ludéřovští hasiči hodně.

„Když se před devíti lety prodával dům po našem bývalém předsedovi, přinesla nám původní majitelka hasičskou kroniku z roku 1933, po které jsme řadu let marně pátrali. Na půdě se také našly zápisy ze schůzí okolo roku 1900 a dalších let, stejně tak peněžní deník z roku 1892. Málokterý sbor má takové cennosti a zápisy od prvopočátku. Velice si toho vážíme. Dokumenty lidem ukážeme na výstavě, která bude v sobotu od 17.30 do 20.30 v sále kulturního domu," vysvětluje Pavel Navrátil.

Program oslav: mše, mažoretky i taneční zábava

Program sobotních oslav začíná v 9 hodin valnou hromadou hasičů a pozvaných hostů, odpoledne ve 12.30 je pak sraz hasičských sborů ve Střížově u zbrojnice s položením věnce. O patnáct minut později se průvod s dechovkou vydá do Ludéřova. Slavnostní mše připadá na 13.30, o hodinu později bude kancléř Arcibiskupství olomouckého a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci páter Antonín Basler žehnat novou sochu svatého Floriána. V odpoledním programu pak nebude chybět vystoupení mažoretek, historických šermířů nebo koncert skupiny Kabát revival či od 20 hodin taneční zábava.

Málokterý sbor se také může pochlubit tím, že má vedle zbrojnice svou hospodu a za ní svůj areál, kde se pořádají požární soutěže, ale i kulturní akce. „Příští sobotu pořádáme soutěž veteránů Sboru dobrovolných hasičů Ludéřov, o týden později nás čeká akce O pohár kozího vzdechu," doplnil muž, který se jinak živí jako zahradní inženýr.

Být hasičem je podle něj hlavně srdeční záležitost. Pro rodinu Navrátilových je to navíc koníček, který se dědí. „Máme čtvrtou generaci Aloisů Navrátilů. Byl to můj stařeček, otec, bratr a teď můj syn, který má rok a půl. Když měl čtrnáct dní, tak jsme ho vzali do sboru. Všichni z rodiny ve sboru určitou část svého života strávili. Tradice je jedna věc, ale musí tam být i srdce. Jsme tady hlavně proto, abychom pomáhali druhým," dodává.