„Zůstane na centrální požární stanici v Olomouci a bude k dispozici jako náhradní zdroj v případě větších výpadků elektrické energie pro využití v rámci celého Olomouckého kraje. Elektrocentrálou sice není možné nahradit dodávku elektrické energie do celého města, ale lze ji použít pro napájení samostatných objektů nebo skupin objektů,“ vysvětlila mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Podle krajského ředitele HZS Olomouckého kraje Karla Koláříka dosud takové zařízení v kraji chybělo.

„V našem kraji dosud takovéto energo centrum chybělo, proto Olomoucký kraj slíbil, že se ho pokusí zajistit. Dnes se slib stal skutečností a my jsme si převzali klíče od nové techniky,“ řekl v pondělí ředitel. Kontejnerové energo centrum pořídil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. Cena zařízení, které dodala společnost Zeppelin CZ s. r. o., byla 6.642.900 korun včetně DPH. 

Technická specifikace

Kontejnerové energo centrum je mobilní záložní zdroj v technologickém kontejneru, který je kompatibilní se standardy Hasičského záchranného sboru ČR. Uvnitř se nachází dieselagredát C13, 400 kVA.
KEC je konstruován pro manipulaci a přepravu na kontejnerovém nosiči s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Konstrukce umožňuje i manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem a je opatřena horními rohovými prvky s kotevními body pro tuto manipulaci.
 
Provoz (plný výkon) je možný v širokém spektru klimatických podmínek:
teplotách s krajními teplotami - 25°C až + 40°C,
nadmořské výšce do 1.500 m. n. m,
při relativní vlhkosti vzduchu do 90 % při teplotě + 30°C,
a rychlosti proudění vzduchu do 20 m.s-1 ze všech směrů
 
Charakteristika dieselagregátu:
výkon dieselagregátu je 400 kVA PRIME,
třída stability výstupního napětí a kmitočtu – G3,
vysoká schopnost skokového převzetí zátěže,
rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým polem,
zásuvkové výstupy v soustavě TN-S (2 ks 125A, 4 ks 63A, 4 ks 32A),
výstup s kabelovými oky (svorkovnice) v soustavě TN-C,
zásuvkové výstupy v soustavě TN-C (2ks 125A, 2ks 63A),
řízení stroje  umožňuje paralelní chod zdrojů, ostrovní provoz