Naštěstí nikde nehoří a dým i rozpálený nábytek si žák druhé třídy Základní školy Milady Petřkové ve Velkém Týnci jenom představuje.

Přesně podle pokynů dvou zkušených instruktorů Pavla a Rosti, kteří mu v pátek ráno během hodiny požární výchovy ukázali, jak se v podobné nebezpečné situaci chovat.

„Děti si nejvíce zapamatují, co mají dělat, když mají situaci předvést, když si vše mohou vyzkoušet," popisuje Pavel Doležel, který spolu se svým kolegou pod záštitou projektu Hasík přináší osvětu týkající se požární bezpečnosti do škol v Olomouckém kraji.

A jejich výuka nese ovoce, děti si pokyny pamatují.

„Kdyby hořelo, plazila bych se při zemi, abych mohla dýchat, nedrží se tam kouř. A zkoušela bych, jestli není nábytek horký. Ale hřbetem ruky, abych si nepopálila dlaň, kdybych třeba musela stisknout kliku," vyjmenovává Eliška Matoušková.

Její třída patří mezi 650, do kterých někteří z 67 instruktorů hasičů letos dorazí, aby dětem poradili třeba s tím, jak správně nahlásit událost na tísňové lince, nebo jak poskytnout první pomoc při popálení.

Celorepublikový projekt Hasík funguje v Olomouckém kraji už téměř deset let.

„Navštěvujeme žáky druhých a šestých tříd. Ty menší seznamujeme například s tím, jak hasiči vypadají, jaká jsou čísla tísňových linek," jmenuje Klára Beranová, která je koordinátorkou projektu.

„S čísly na hasiče, záchranku a policii se děti setkávají už od první třídy v prvouce nebo v čítance. A mezi žáky mám i tři dobrovolné hasiče," chlubí se třídní učitelka druháků Michaela Trčová.