Ty umožní příjem a zpracování tísňových volání na linkách 112 a 150 a v případě mimořádných událostí také lepší spolupráci složek integrovaného záchranného systému a varování obyvatelstva v krizových situacích.

Stávající operační středisko hasičů Olomouckého kraje funguje už několik let v provizoriu.

„V minulosti se postupně zrušila všechna operační střediska v jednotlivých regionech našeho kraje a přesouvala se do Olomouce. Tam se dnes dovolá každý občan, který kdekoliv v Olomouckém kraji vytočí tísňovou linku hasičů. Jsme rádi, že konečně dostaneme důstojné prostory, které odpovídají velkému množství volání na tísňovou linku a komunikaci s bezpečnostními radami a krizovými štáby v krizových situacích jakými jsou například povodně,“ uvedl ředitel hasičů Olomouckého kraje Karel Kolářík.

Nová budova se stavěla od prosince 2010 do letošního února a přišla na 50,6 milionu korun. Olomoucký kraj hradil 8,6 milionu korun, zbývající část nákladů pokryla dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

V přízemí budovy jsou umístěny garáže pro osobní a nákladní vozidla a skladovací prostory pro techniku, náhradní díly a sorbenty. Informační středisko bude fungovat ve druhém a třetím podlaží.

Tvoří ho sál pro operátory integrovaného záchranného systému, technická místnost pro umístění technologií, kanceláře, dohledová místnost a sociální a hygienické zázemí pro operátory a skladovací prostory.

Technologickou část zahrnující hardware a software pro operační a informační středisko bude zajišťovat Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v rámci Integrovaného operačního programu.

„Doufám, že se podaří vybavení získat do konce letošního roku. Náklady se pohybují kolem 33 milionů korun. Po zavedení nové technologie by se měla sjednotit volání na tísňových linkách hasičů, policie a záchranné služby a zrychlit předávání informací mezi nimi. Zároveň se zkrátí doba potřebná pro nasazování konkrétních sil a prostředků záchranných složek,“ dodal Kolařík.

Hasiči z Olomouckého kraje v loňském roce zaznamenali 6 tisíc výjezdů, zaměstnávají 544 příslušníků a 35 občanských zaměstnanců.