Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zkusil prodat rozsáhlý komplex v centru města již čtyřikrát - bezvýsledně. K pátému pokusu přistoupil poté, co byl v jeho prostorách ukončen provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině.

A také poté, co Olomoucký kraj s partnery odmítl bezúplatné převzetí nemovitostí po prozkoumání jejich stavu odbornou firmou a vzhledem k rozsahu potřebné rekonstrukce.

Kraj spolu s městem Olomouc a Univerzitou Palackého měl zájem na budoucím společném užívání tohoto památkově chráněného objektu, a to zejména v oblastech vědy, kultury, vzdělávání a sociálních služeb. Kraj se měl stát vlastníkem nemovitostí a objekt poskytovat partnerům k užívání.

„Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí v tomto kole 248 milionů korun,“ uvedla k vyhlášené aukci Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM.

Elektronická aukce s touto minimální vyhlašovanou cenou bude zahájena 17. dubna v 10 hodin a potrvá do 18. dubna 10 hodin.

„Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem (do 16. dubna) složí kauci ve výši 25 milionů korun,“ připomněla Tesařová.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 248 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun.

Průběh elektronické aukce lze sledovat online na webu nabidkamajetku.cz.

Naposledy se stát neúspěšně pokoušel Hanácká kasárna prodat v elektronické aukci v březnu 2022. Vyvolávací cenu tehdy snížil ze 262 milionů na 249 milionů korun.

Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej.

Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.