V příštích měsících ho čeká nelehký úkol – přesvědčit české hospodáře, že se můžou mít lépe.

Když se ohlédnete za procesem sestavování nové vlády, jaké z něj máte pocity? Probíhalo všechno hladce?
Mé pocity jsou spíše dobré, protože tato jednání nakonec vedla ke vzniku nové vlády. I když byly během té doby i okamžiky, které byly trochu problematické, vždy se nám podařilo najít kompromisní řešení.

Marian Jurečka odpovídal ON-LINE

Můžete přiblížit, jaká byla Vaše schůzka s prezidentem Milošem Zemanem? Vraceli jste se ještě k výrokům o „popletovi" a „viróze?"
Naše schůzka trvala asi padesát minut a byl to příjemný rozhovor, ve kterém jsme se už k „popletovi" ani „viróze" nevraceli. Rozhodl jsem se vzít na návštěvu k prezidentovi drobný prezent, protože považuji za slušnost, když jdu k někomu poprvé, s sebou něco přinést. Byla v tom ale i symbolika, že jako kandidát na ministra zemědělství přináším kvalitní české produkty od malých a středních zemědělců.

Myslíte si, že vláda ve stávajícím složení přežije čtyři roky? Jak ji vnímáte – profesně i lidsky?
Je šance, aby tato vláda opravdu vydržela. Nejdůležitější bude, abychom spolu dokázali dobře komunikovat. Pokud jde o vnímání celé vlády, je to pro mě věc, kterou nejsem schopen hodnotit. Tak, jak jsem měl ale kolegy možnost poznat při jednáních o sestavování vlády, jsou to lidé kvalitní, a to jak odborně, tak lidsky.

Více chránit půdu proti zastavování

Marian JurečkaKdy nastupujete na úřad a měl jste už možnost seznámit se s jeho fungováním?
Byl jsem tam poprvé ve čtvrtek, za poslední tři týdny jsem ale strávil několik hodin debat s odstupujícím ministrem Tomanem. Takové základní seznámení s chodem v rámci tohoto setkání tedy proběhlo. V přípravě jsou některé legislativní věci, které je možná zapotřebí lehce dopracovat, tak, aby se jimi mohla zabývat nová vláda. Je to například novela zákona o myslivosti.

Máte už konkrétní představu o svých prvních krocích, které chcete jako ministr zemědělství provést?
Asi úplně první bude setkání se stávajícím vedením rezortu, a to za přítomnosti odstupujícího ministra a premiéra. Potom bych se chtěl osobně setkat se všemi zaměstnanci ministerstva. První klíčové kroky budou v oblasti IT, tam jsou připravena výběrová řízení. Potom je nutné pokračovat v dokončení rozhodnutí, které se týkají společné zemědělské politiky EU na národní úrovni.

Co podle Vás rezort nejvíce pálí?
Jednou z klíčových věcí je dokončit v průběhu roku strategickou koncepci rozvoje našeho zemědělství, která u nás už několik let chybí. Měla by obsahovat zvýšení potravinové soběstačnosti, podporu vzniku nových pracovních míst na venkově a menších obcích. Daleko více bychom měli umět chránit půdu, a to jak vůči zastavování, tak i zdůraznit protierozní ochranu.

Zatím tak šest dní doma

Jak se dívají na Vaši novou funkci lidé z rodné Rokytnice? Změnilo se pro Vás něco zásadním způsobem?
Pro mě osobně je to dost těžké hodnotit, protože teď v Rokytnici moc času netrávím. Lidé, se kterými se ale potkávám, mi přejí mnoho zdaru, abych tu pozici ustál a zůstal normální. Nejsem ovšem schopen odhadnout, jestli je to většinový názor obyvatel. Od ledna jsem byl pouze tak šest dní doma, a když se mi podaří zůstat celý víkend, tak je to příjemná změna.

Můžete popsat, jak konkrétně byste chtěl pomoci českým zemědělcům?
Chtěl bych, aby zemědělci a potravináři měli možnost investovat do nových a kvalitních technologií tak, aby komodity, které vyrábějí, dokázaly v daleko větší míře přetvářet ve finální produkt. V oblasti chovu hospodářských zvířat či pěstování ovoce a zeleniny je stále velký potenciál zvyšování technologické úrovně a zároveň se zde vytváří prostor pro tvorbu nových pracovních míst.

Jakým byste chtěl být ministrem?
Chci být ministrem pro všechny zemědělce, bez rozdílu struktury a velikosti vlastnictví. Chci s nimi také otevřeně komunikovat a hodlám ponechat veřejně přístupné mé kontakty, včetně mobilu. Aby kdokoliv z této oblasti, i ten nejmenší zemědělec, mohl kdykoliv zvednout telefon a zavolat přímo svému ministrovi.