Olomoucký kraj spolu s městem Olomouc a Univerzitou Palackého měl zájem na budoucím společném užívání památkově chráněného objektu, a to zejména v oblastech vědy, kultury, vzdělávání a sociálních služeb. Kraj se měl stát vlastníkem nemovitostí a objekt poskytovat partnerům k užívání.

Na pondělním jednání však zastupitelé odsouhlasili zrušení rozhodnutí z loňského září. Schválili uzavření dohody na ukončení Memoranda o spolupráci při využití Hanáckých kasáren.

Olomoucká "plecharéna" (vlevo) a vizualizace hokejové haly v projektu Nová Velkomoravská
Strabag odstoupil ze hry o novou halu v Olomouci. Je opět jen jediný zájemce

Kraj vloni v souladu s tímto memorandem zadal provedení odborného posudku, aby zjistil stavebně-technický stav a rozsah potřebné rekonstrukce. Průzkum vyhotovila společnost Safety Pro v prosinci.

„Stavba se neobejde bez generální opravy střechy, fasád, celkové výměny výplní otvorů a výměny všech vnitřních instalací. Doporučení na výměnu se týká i přípojek. Při úvahách o dalším využití objektu je nutno zohlednit rovněž výsledky radonového průzkumu v budově,“ uvedla v podkladech.

Vizualizace celoročního využití plochy olomoucké tržnice. Koncept teamu Contayner Tech, s.r.o.
Živoucí olomoucká tržnice. Takto měl vypadat nový koncept s gastrem i koncerty

Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu, obrovským nákladům na rekonstrukci a vysokým nákladům spojených s provozem objektu, a současně nemožnosti komerčního využití objektu, následně krajská rada doporučila zastupitelům od záměru upustit - revokovat usnesení z loňského září.

Obří objekt, který armáda opustila před osmi lety, je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten se areál pokoušel prodat již čtyřikrát prostřednictvím elektronické aukce. V zatím posledním, čtvrtém kole snížil cenu ze 262 milionů na 249 milionů korun.

Hanácká kasárna na třídě 1. máje v Olomouci.
Hanácká kasárna chce kraj, s městem i univerzitou. Co vše tam má být

„ÚZSVM rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje nepřevzít areál Hanáckých kasáren respektuje, přičemž mu nezbývá než zahájit přípravu vyhlášení transparentního výběrového řízení,“ sdělila Olomouckému deníku mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

ÚZSVM nyní nechá vypracovat nový znalecký posudek. Podrobnosti o výběrovém řízení budou následně zveřejněny na webových stránkách úřadu.