„Vedli jsme intenzivní jednání na půdě UP, nicméně časový prostor, který máme k dispozici, nám neumožňuje realizovat kroky potřebné k objektivnímu posouzení a rozhodnutí v této věci,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Univerzita proto podle něj v této chvíli nebude iniciovat jednání, která by směřovala k nabytí vlastnického práva k objektu Kasáren Hanáckého pluku.

„Určitě nám ale jako instituci leží na srdci budoucnost takto významného stavby v centru města a v blízkosti univerzitních budov. Vývoj situace kolem kasáren budeme i nadále sledovat zejména s ohledem na další využití komplexu,“ doplnil mluvčí univerzity.

Nákupní park Bělidla, 30. září 2021
V Olomouci dokončují další obchoďák, bude tam Jysk i gastro

Druhé kolo 

ÚZSVM již vyhlásil druhé kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí, která bude zahájena 2. listopadu v 10 hodin a potrvá do 3. listopadu 10 hodin.

Zájemci musí před začátkem aukce složit kauci ve výši 27 milionů korun. Aby aukce přinesla vítěze, musí v ní zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 262 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun.

„Jedná se o jedinečnou investiční příležitost na území Moravy a aktuálně také nabídku s nejvyšší minimální vyhlašovanou cenou, která je zveřejněna na našich webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Věřím, že z aukce vzejde nový majitel, který dokáže Hanáckým kasárnám vdechnout nový život,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Hanácká kasárna v Olomouci , 4. září 2021
Aukce Hanáckých kasáren kupce nenašla. Zájem mají i Nizozemci

Ani "superúřad", ani SEFO 

Výjimečný historický areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce byl vybudován v polovině 19. století. Památkově chráněný objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v minulém roce schválila jeho prodej.

Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Čtyřkřídlá budova na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Kvůli vysokým stropům a tvaru by případná přestavba na moderní kanceláře vyžadovala obrovské náklady.

Původně se uvažovalo, že se do areálu přestěhují stovky pracovníků státních úřadů sídlících na více místech Olomouce. Varianta padla. Rekonstrukce a provoz budovy by vyšly dráž než případná novostavba. Naposledy se o areálu na ulici 1. máje hovořilo jako o možném zázemí pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO). I z toho nakonec sešlo.