„Hanácká kasárna jsou největším prodejem nemovitosti našeho úřadu a území Moravy a po pražském Paláci Broadway prodejem s druhou nejvyšší minimální vyhlašovanou cenou, který je zveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Věřím, že z této aukce vzejde nový majitel, který dokáže Hanáckým kasárnám vdechnout nový život,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Elektronická aukce areálu Hanáckých kasáren s minimální vyhlašovanou cenou 249 milionů korun bude zahájena 1. března 2022 v 10 hodin a potrvá do 2. března do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem složí kauci ve výši 25 milionů korun.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 249 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun.

V předchozích kolech se přihlásil jediný zájemce. Ve všech kolech se podle informací Olomouckého deníku jednalo o stejnou fyzickou osobu. Kdo byl tím „hráčem“ ÚZSVM nesdělil.

Hanácká kasárna v Olomouci , 4. září 2021
Hanácká kasárna stát opět neprodal. Do aukce se přihlásil stejný "hráč"

Zajímala se univerzita

O objekt se předběžně zajímala Univerzita Palackého v Olomouci. Na podzim potřebovala více času.

„Určitě nám jako instituci leží na srdci budoucnost takto významného stavby v centru města a v blízkosti univerzitních budov. Vývoj situace kolem kasáren budeme i nadále sledovat zejména s ohledem na další využití komplexu,“ uvedl v říjnu mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Původně se uvažovalo, že se do areálu přestěhují stovky pracovníků státních úřadů sídlících na více místech Olomouce. Varianta padla. Rekonstrukce a provoz budovy by vyšly dráž než případná novostavba.

Naposledy se o areálu na ulici 1. máje hovořilo jako o možném zázemí pro Středoevropské fórum Olomouc (SEFO). I z toho nakonec sešlo. O možnostech využití historického areálu jednají kraj, univerzita i vlastivědné muzeum, které potřebuje prostory pro depozitář.

Areál Hanáckých kasáren byl vybudován v polovině 19. století. Památkově chráněný objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej.

Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Čtyřkřídlá budova na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Kvůli vysokým stropům a tvaru by případná přestavba na moderní kanceláře vyžadovala obrovské náklady.