Vzpomínka na československého vojáka, letce 
a účastníka protinacistického odboje a také na oběť komunistického teroru je ve vesnici stále patrná. Žije tam jeho synovec Karel Bryks a starší generace si na hrdinu stále ještě pamatuje.

„Jak lidé jméno Bryks ve vesnici vnímají? Mladší lidé 
o tom už moc neví, snad jen ti, co se zajímají o historii, ale starousedlíci samozřejmě ano. Na historii určitě nezapomínají," míní starosta.Josef Bryks - hrdina druhé světové války

Josef Bryks se narodil 
v Lašťanech, po spletitých cestách osudu se dostal do Velké Británie, kde sloužil nejprve v 310. českos­lovenské stíhací peruti RAF, v roce 1941 nastoupil k 242. stíhací peruti.

Byl sestřelen a vězněn, v roce 1945 byl osvobozen spojeneckými vojsky.

V roce 1948 chtěl odejít do Anglie, ale to se mu už nepodařilo.

Komunisti jej zatkli a odsoudili nejprve na deset let, později na dalších dvacet let vězení.

Nakonec ho přesunuli do jáchymovských dolů, v srpnu 1957 pak zemřel na infarkt.

„Narodil se přímo v Lašťanech, chodil do okolních škol a potom, co odešel do zahraničí, se sem už nikdy natrvalo nevrátil. Bohužel měl těžký osud. Ale jeho rodina tady žila dál, pocházel z osmi dětí, někteří žili v Lašťanech 
a jiní v okolí," pokračuje starosta.

Oslavy, které obec plánuje ve spolupráci s městem Olomouc, se chystají na dnešek. První část se ve 14 hodin odehraje v Olomouci, kde se u pamětní desky v ulici Hanáckého pluku položí květiny. Pak se hosté přesunou do Běl-kovic–Lašťan, kde se u pamětní desky Josefa Brykse odehraje pietní akt.

„Armáda nám slíbila poskytnutí dvou gripenů, které přeletí nad našimi hlavami, a také slavnostní salvy. Po pietním aktu se přesuneme do sokolovny, kde budou kromě občerstvení i dvě výstavy," popisuje program starosta obce.

Jedna expozice, věnovaná Josefu Bryk-sovi, byla už loni k vidění v kině Metropol v Olomouci. Druhá je pak zapůjčená z Polska 
a představuje letce druhé světové války, mezi nimi je i Josef Bryks.

„Výstava se pak přesune na sál bývalého pohostinství Parlament, kde budou od pondělí pravděpodobně do čtvrtka otevřené dveře pro školy a širokou veřejnost," dodává Tomáš Němčic.

Dnešní pietní akce - 18. 3. 2016

Olomouc, 14 hodin - položení kytice u pamětní desky v ulici Hanáckého pluku

Bělkovice-Lašťany, od 15.30 - hlavní pietní akt u pamětní desky Josefa Brykse, společenské setkání, doprovodný program a tematické výstavy v sokolovně

PROFIL JOSEFA BRYKSE Josef Bryks - hrdina druhé světové války

Narodil se 18. března 1916 v obci Lašťany, byl to československý voják a letec, účastník československého protinacistického odboje a oběť komunistického te­roru.

Byl sedmým z celkem osmi dětí hanáckého rolníka Františka Brykse a jeho ženy Anny, rozené Nasvetrové.

Vystudoval a odmaturoval na obchodní akademii v Olomouci a poté nastoupil na armádní školu pro jezdecké důstojníky v Košicích. Po jejím ukončení nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích, kde v průběhu studia přestoupil na letecké oddělení. Po vyřazení v hodnosti poručíka se specializací leteckého pozorovatele sloužil nejprve v této funkci, posléze se však přeškolil na stíhacího pilota.

Za okupace pomáhal organizovat útěky československých pilotů do Polska. Bryks sám po několika měsících civilního života uprchl do zahraničí. V Maďarsku byl ale zatčen, nějakou dobu vězněn a pak poslán na Slovensko. Odtud záhy uprchl a přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii se dostal do Francie. Odtud byl evakuován do Velké Británie.

Nejprve sloužil v 310. českos­lovenské stíhací peruti RAF, po pár dnech byl ale přemístěn mezi některé civilní a logistické složky britského letectva. V dubnu 1941 nastoupil k 242. stíhací peruti. Spolu s ní prodělal výcvik na noční stíhací akce, ale posléze se účastnil denních leteckých akcí nad územím nepřítele. 17. června 1941 byl poblíž Lille sestřelen a po krátkém ukrývání byl zajat Němci .

Po svém zajetí se Bryks vydával za Brita a byl umístěn do zajateckého tábora. Pět krát se pokoušel o útěk, dvakrát měl k němu opravdu blízko. Jednou se pokusil uletět s Messerschmittem Bf 109 modifikovaném na noční stíhání (chytili ho na poslední chvíli), podruhé uprchl a připojil se k polské Zemské armádě. Chytli ho a krutě mučili. V roce 1945 byl osvobozen spojeneckými vojsky.

Obdržel řadu vyznamenání, mimo jiné Řád britského impéria, hodnost štábního kapitána a stal se učitelem angličtiny a teorie létání na Leteckém učilišti v Olomouci. Britové o něm v roce 1946 natočili film Srdce v zajetí (The Captive Heart).

Dne 2. května 1948 byl major Bryks zatčen pro přípravu útěku za hranice. Nakonec byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k deseti letům těžkého žaláře, později dostal dalších dvacet let navíc. Ve vězení se choval vzpurně, držel protestní hladovky a odmítal se podřizovat vězeňskému režimu. Nakonec byl přesunut do jáchymovských dolů do dolu Rovnost v Jáchymově.

Zemřel na infarkt v noci z 11. na 12. srpna 1957. Jeho ostatky nebyly rodině vydány a urna byla tajně pohřbena na hřbitově v Motole. Toto místo bylo identifikováno až v roce 2009.

Po listopadu 1989 byl částečně rehabilitován, v roce 1991 in memoriam povýšen na plukovníka. V rodných Lašťanech mu byla 4. června 1994 odhalena pamětní deska a v roce 2004 mu byla in memoriam udělena Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války. O dva roky jej soud plně rehabilitoval, 28. října 2006 mu byl in memoriam propůjčen Řád Bílého lva vojenské skupiny II. třídy a o dva roky později jej prezident Václav Klaus povýšil in memoriam do hodnosti brigádního generála.

Po Josefu Bryksovi je pojmenována jedna z pražských ulic na sídlišti Černý Most II a také jedna z ulic v Olomouci-Slavoníně. (zdroj: wikipedie.cz)