S opravami domů by se mělo začít už na podzim. „Domy na Haiti jsou postavené z klacků, obalené hlínou. Na střeše je pak rákos. Rodina při silných deštích nemůže zůstat v domě a ukrývá se v kostele, voda navíc ničí věci, které tam má. Cílem sbírky je lidem pomoci a rákos tak nově nahradí plechová střecha. Výměna jedné střechy stojí deset tisíc korun, v tom je zahrnutá práce, řemeslníci a materiál,“ uvedl vedoucí humanitárního oddělení olomoucké Arcidiecézní charity Martin Zamazal.

Projekt odstartoval začátkem června ana kontě už má osmašedesát tisíc osm set devadesát tři korun, což pokrývá zhruba sedm střech. „Vybrané peníze ještě o něco doplníme a předáme je páterovi Romanu Musilovi. Ten v nejchudší oblasti Haiti působí a teď je v České republice na dovolené. Páter už vytipoval pětadvacet rodin, které se nové střechy dočkají, a už v říjnu by se mohlo začít pracovat,“ uvedl natiskové konferenci Zamazal. Ti, kteří by chtěli přispět na novou střechu a zlepšit tak život chudých haitských rodin, mohou zaslat libovolnou částku na bankovní účet 35-1868350237/0100 s variabilním symbolem 88888.

Arcidiecéze ale pomáhá obyvatelům Haiti už několik let. Kromě projektu Daruj střechu nad hlavou si lidé mohou na dálku adoptovat haitské dítě. „Částkou šest a půl tisíce korun za rok lidé dítěti přispívají na vzdělání, které je na Haiti placené. Dále pak na jedno teplé jídlo denně a na lékařskou péči. K dnešnímu dni máme 253 adoptivních rodičů,“ dodal Zamazal.

Tiskovékonference se zúčastnil i bývalý kandidát na haitského prezidenta Pierre Armand se svým synem. „Jsou to asi dva roky, co jsem byl v České republice naposledy. Byla to doba, kdy to bylo na Haiti složité a kdy byl český kněz působící na Haiti unesen. Po zvolení nového prezidenta se situace zlepšila, věci se začaly uklidňovat. Ještě ale bude dlouho trvat, než se vše napraví,“ vysvětloval Armand.