Část Za Humny dvakrát „propláchla" voda s bahnem a napáchala škody na obecním a soukromém majetku. Už se to nestane.

Vodu z polí v Grygově zastaví protierozní hráze.

Vycházejí ze schválené komplexní pozemkové úpravy, která zahrnuje i protipovodňovou ochranu před vodou z Moravy.

Do ochrany před vodním živlem půjde 7,5 milionu korun.

„Je hrozné, když se ráno probudíte a máte doma půl metru vody a hlíny. Šlo to kolem polí do zahrad. Když obyvatelé otevřeli dveře, měli to až v obýváku. Příval prošel domy a dostal se na ulici," vzpomínal starosta Tomáš Kubáček na následky poslední erozní události z roku 2004.

Obec se poté rozhodla s pomocí expertů navrhnout a vybudovat ochranná opatření. Stěžejní bude erozní hráz Za Humny, na které již firma pracuje.

Obec podle starosty nebude stát ochrana ani korunu. Investorem je Státní pozemkový úřad, který získal na projekt za 7,5 milionu korun dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Tři nové polní cesty

Součástí projektu jsou také tři nové polní cesty, které mají zlepšit dostupnost k parcelám a zahradám a také příkopy podél nerealizované polní cesty.

„Následně pak vybudování protipovodňové hrázky a protierozní meze. Nové polní cesty s příkopy, hrázka a mez mají i funkci vodohospodářskou zabránit při přívalových deštích z přilehlých polí zaplavování okolních zahrad a zastavěné části obce," vysvětlil starosta proměnu katastru, která vychází z komplexní pozemkové úpravy.

Opatření zahrnují i protipovodňovou ochranu před vodou z Moravy. Řeka za posledních dvacet let potrápila Grygov třikrát.

Práce potrvají do konce letošního roku.