Ekolog Zdeněk Poštulka z?občanského sdružení Nemilanka vidí za vším tlak investorů a zájmových skupin. „Biokoridor původně vedl podél potoka Nemilanka ze svahu do nejnižšího místa v údolí. Tam se i přirozeně rozléval,“ řekl Poštulka s tím, že zde žili i chránění živočichové – ropucha zelená, ohrožený skokan skřehotavý či čejka chocholatá.

„Na žádost Gema se biokoridor přesunul. Další úpravy způsobily, že potok je sevřen v zářezu, takže se nemá kam rozlít, když je hodně vody, a zaplavuje Slavonín a Nemilany,“ vysvětlil bývalý pracovník ministerstva životního prostředí.

O přesun biokoridoru opětovně žádá firma Gemo, která zde letos koupila pozemek. „Je samozřejmé, že se snažíme o?jeho zhodnocení, a nejen pro vlastní aktivity, ale taktéž pro možné rozšíření aquaparku, který nemá územní rezervu pro případné rozšíření venkovních rekreačních ploch. Tento krok by tedy znamenal možné budoucí rozšíření jak aquaparku, tak i komerční zástavby,“ uvedl Kamil Ganzar z?firmy Gemo.

Jsou však stavební úpravy v tomto místě pro město výhodné? Poštulka tvrdí, že radnice musí potok regulovat, budovat malé poldry a vykupovat další pozemky. Přitom původní přirozené prostředí stavební firma zahrnula zeminou.

„Po prvním přeložení by další přesun byl likvidační. Přitom slibovaný podchod pro srny, které se ocitly v izolaci, dosud také nikdo nepostavil,“ dodal Poštulka. Navíc tvrdí, že faktický nový biokoridor vůbec nevznikl.

Ganzar oponuje tím, že původní biokoridor Gemo rozšířilo z 25 na 76 metrů. „Při výstavbě nákupní zóny jsme osázeli břehy potoka i okraje biokoridoru novými stromy, vyčistili jsme koryto a zvětšili travnatou plochu. Náklady přesáhly jeden milion korun,“ uvedl Ganzar. Nynější žádost Gema o změnu však vymezené pásmo zúží na třicet metrů.

„Biokoridor je stejně nefunkční, protože je na volném prostranství obdělávané zemědělské půdy bez jediného stromu, keře nebo jiné zeleně,“ prohlásil Ganzar. Zastupitele námitky ekologů nezastavily a stěhování biokoridoru schválili. Mezi jedenatřiceti změnami územního plánu je však výjimečný.

„Až dosud všechny navržené změny obhajovaly veřejný zájem nad soukromým, v tomto případě je to naopak,“ uvedl z pléna zastupitel Jindřich Kania (KSČM). Zastupitelka Edita Hrstková ze Strany zelených navrhla dokonce hlasovat o biokoridoru zvlášť, ne v balíku jedenatřiceti položek. Zastupitelé to odmítli.

Šéf odboru životního prostředí Petr Loyka naznačil, že bude patrně ke schválení přesunu požadovat biologické posouzení. „Problém je možná řešitelný, ale z ekologického hlediska to bude kompromis,“ uzavřel Loyka.

Co je biokoridor


Zákon ukládá uchovat, případně budovat, tzv. biocentra, což jsou ucelená přírodní území. Biokoridor má tato biocentra propojovat, je součástí územního systému stability krajiny. Logicky musí vést odněkud někam. Jeho funkcí je i stabilizace vodního režimu. Nelze jej zrušit bez náhrady.
Biokoridor na okraji Olomouce v blízkosti obchodního centra Haná má svou zelení snížit prašnost i hlučnost, tedy polétavý prach a exhalace. Bývalý mokřad Nemilanky reguloval mikroklima přirozeně a v létě ochlazoval krajinu.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika