Hodnotit ekonomické dopady mimořádného opatření proti koronaviru je podle společnosti provozující obchodní komplex předčasné. Věří, že vláda harmonogram přehodnotí. Navrhla, že přijme režim eliminující rizika.

„Rozhodnutí vlády zařadit obchodní centra až na samotný závěr harmonogramu uvolňování opatření nerozumíme a nesouhlasíme s ním,“ reagoval mluvčí Galerie Šantoka Juraj Aláč.

„Jednotlivá opatření a časový harmonogram jejich realizace by měly splňovat dva základní požadavky: racionální zdůvodnění významu a účinnosti opatření a rovnost uplatňování ve společnosti,“ uvedl.

Velká obchodní centra jsou podle společnosti Galerie Šantovka moderními a prostornými komplexy se špičkovými technologiemi a jsou schopna organizačně i technicky zajistit hygienická a bezpečnostní opatření v daleko vyšším standardu, než řada zastaralých zařízení, která jsou dnes v provozu.

„Riziko trávení volného času v prostorách center je eliminovatelné omezením provozu na obchodní funkci a některé služby, v tomto režimu s výrazně nižšími zdravotními riziky v porovnání s provozy například hobbycenter a supermarketů vůči obchodním centrům. Jsme připraveni takové omezení a z něj vyplývající režim plně respektovat a organizačně zajistit jejich striktní dodržování,“ sdělil mluvčí Galerie Šantovka.

Zachovat 1300 míst i nabídku

V olomouckém centru je na 200 obchodů a společnost Galerie Šantovka jedná s nájemci a společně podle Aláče hledají řešení, jak koronavirové krizi čelit s co nejmenšími ekonomickými dopady pro všechny strany.

„Naším cílem je, abychom mohli po skončení krize nabízet našim zákazníkům stejnou šíři a kvalitu služeb jako v minulosti a zároveň zachovat více než 1300 pracovních míst v obchodním centru,“ uvedl mluvčí obchodního centra.

Podle společnosti je předčasné hodnotit ekonomické dopady mimořádného opatření.

„Bude velmi záležet právě na správném harmonogramu uvolňování opatření a jeho vyváženosti. Jsme přesvědčeni, že na základě zpětné vazby vláda věcně a spravedlivě přehodnotí dosavadní podobu harmonogramu a uzná, že regulovaný model provozu obchodních center nepředstavuje epidemiologické riziko,“ sdělil Juraj Aláč.

Největší obchodní centrum v Olomouckém kraji bylo otevřeno 18. října 2013 na místě zkrachovalé továrny Milo. Denně projde Šantovkou na 22 tisíc návštěvníků. V těchto dnech jsou zde otevřeny hypermarket, pošta, lékárna, drogerie a několik dalších jednotek.