Rektora nejstarší moravské vysoké školy bude volit čtyřiadvacetičlenný akademický senát ve středu 16. října od 13 hodin.

Prezentace Miroslava Mašláně

Zdroj: Youtube

Prezentace Jaroslava Millera

Zdroj: Youtube

Volby můžou mít až tři kola

O tom, zda rektorem bude historik Jaroslav Miller, nebo fyzik Miroslav Mašláň rozhodnou hlasy nadpoloviční většiny členů senátu. Úspěšný kandidát musí získat nejméně třináct hlasů.

„Vítězného kandidáta navrhuje senát ministrovi školství ke jmenování rektorem. Volby mohou být až tříkolové. Pokud se nerozhodne ani napotřetí, senátoři budou muset volby vyhlásit znovu," doplnil místopředseda Akademického senátu UP Jiří Langer.

Čtyřleté volební období příštího rektora UP začíná 1. února 2014 a končí v roce 2018.