Práce souvisejí s budoucí výstavbou centrálního pavilonu B - nový Franz Josef. Přijde na zhruba dvě miliardy korun.

„Bohužel jsme nuceni omezit jak automobilovou, tak pěší dopravu, čili celou ulici i s chodníkem kompletně zaslepit. Všem návštěvníkům i zaměstnancům nemocnice se za komplikace omlouváme, jsou však skutečně nezbytné,“ uvedl vedoucí Oddělení realizace investic FN Olomouc Otakar Spáčil.

Přístupy na přilehlá pracoviště budou zachovány z jiných stran a na místě budou vyznačeny. Klinika psychiatrie bude přístupná pouze pro pěší, k Porodnicko-gynekologické klinice bude zachován přístup spodní cestou od budovy B či pěšky přes monoblok A.

Pracovníci stavební firmy v ulici začnou hloubit rozsáhlý výkop pro budoucí podzemní kanál, který bude sloužit pro inženýrské sítě. Tyto práce souvisejí s budoucí výstavbou nového centrálního pavilonu B.

Znečištěné silnice

Souběžně s uzavírkou v ulici Za Nemocnicí budou probíhat i práce u centrálního parkoviště P1. Ty však nemají na areálovou dopravu vliv. Celý projekt Přeložky inženýrských sítí potrvá zhruba 13 měsíců.

„Jednotlivá omezení budou navazovat na průběh realizace a nemocnice o nich bude veřejnost včas informovat. Areálem bude také projíždět těžká technika a odvážet zeminu, což může zejména v zimních a jarních měsících znečistit vozovky,“ upozornila mluvčí FN Olomouc Veronika Jeřábková.

Demolice Franze Josefa

Rozsáhlá stavební akce, jejíž celková hodnota přesáhne 132 milionů korun bez DPH, předchází demolici nejstaršího objektu v areálu FN Olomouc, budovy známé jako Franz Josef, a následnému vybudování moderního velkopavilonu B na témže místě.

Zahájení strategické investice odsunula pandemie Covidu-19. Historický objekt byl využíván jako zázemí pro covidové pacienty, takže zatím nebylo možné zahájit jeho postupnou demolici. Nemocnice již adaptuje prostory pro radiologii a infekční pacienty. Po dokončení bude možné nejstarší pavilon rozebrat.

Náklady na výstavbu budovy B budou nižší než realizace původní varianty, kdy se uvažovalo o rekonstrukci a dostavbě Franz Josefa. To by stálo až 3,5 miliardy korun. Při novostavbě jsou celkové finanční prostředky plánovány ve výši cca dvě miliardy korun.

Stěhování klinik a nové parkoviště

Vybudování velkopavilonu B podle vedení nemocnice zásadně ovlivní poskytování zdravotní péče ve FNOL. Kliniky neurochirurgická, neurologická, ortopedická a traumatologická se do pavilonu B přestěhují zcela.

„Kliniky radiologická a KARIM, jakož i centrální operační sály a urgentní příjem se do pavilonu B rozšíří v souvislosti s rozšířením kapacity operačních sálů, rozšířením diagnostické podpory zobrazovacích metod - respektive v souvislosti s rozšířením kapacity a průchodnosti urgentního příjmu. V budově vznikne také nové zázemí pro jednodenní chirurgické výkony,“ popisoval již dříve mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Pod novostavbou vzniknou nová parkovací místa, zásobovací zázemí pro distribuci léků a zdravotnického materiálu, zázemí pro personál, potrubní pošta a další prvky technického zázemí budovy.