Obří demolice v areálu fakultní nemocnice pokročila a z monumentálního pavilonu B už jsou jen haldy stavebního odpadu. Suť postupně odvážejí nákladní auta. Nasazeno jich je najednou hned několik. Hotovo, včetně terénních úpravy, by mělo být koncem léta.

Na místě Franze Josefa postaví nemocnice moderní superpavilon za zhruba čtyři miliardy korun. O náklady se z 50 procent podělí stát a nemocnice.

Do novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popisoval již dříve ekonomický náměstek ředitele FN Tomáš Uvízl.