Po mandale bude na programu festivalu ProTibet, který se v těchto dnech v Olomouci odehrává, ještě přednáška o učení Buddhy nebo obřadní tance.

„Mniši vybrali speciálně pro Českou republiku mandalu Buddhy soucitu. Na otázku, proč vybrali konkrétně tuto, odpověděli, že hlavním smyslem je duchovní podpora a pomoc lidem v České republice,“ uvedla za pořadatele Karin Majerová z občanského sdružení M.O.S.T.

Posvátný kruh tibetského buddhismu vzniká z jemného písku v těchto dnech v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, kde se nad černým podkladem, na němž je připraven geometrický základ, sešli mniši, kteří sypou mandalu speciálním náčiním.

„Dalo by se připodobnit ke kovovému brčku, které je na jedné straně zúžené, na druhé rozšířené. Tou širší částí se nabírá písek a kmitavými pohyby druhým nástrojem přes vroubky kovového brčka se potom sype písek na podklad,“ vysvětlila Majerová.

Takto budou mandalu mniši sypat do pátku.

„Vznikne za čtyři dny, ovšem někdy jak nám potvrdili ji sypou třeba i dvanáct dní,“ doplnila Majerová.

Když potom mandalu dokončí, příliš dlouho se z její krásy těšit nebudou. Po obřadním rituálu totiž přichází na řadu její rozprášení.

„Všechen písek se smete na jednu hromadu a podle tradice se přenáší v průvodu k řece, kam se vysype. Tady si budou moci posvátný písek lidé i odnést domů, protože ho mniši budou rozdávat,“ vysvětlila Majerová.

Nepoutat se ke krásným věcem

Rozprášení mandaly má dva významy. Na jednu stranu mniši tak trochu pomohou přirozenému procesu, protože by se za nějaký čas různými vlivy stejně rozpadla, na straně druhé hraje roli samotné buddhistické učení.

„Všechno je pomíjivé a mniši tímto rituálem ukazují lidem okolo, že je dobře odevzdat krásné věci a nepoutat se na ně,“ dodala Majerová.

Mandala Buddhy soucitu, kterou tibetští poslové pro naše končiny vybrali, je jen jedním z mnoha typů. Existuje jich totiž celá řada a každý má svou předem danou podobu. Jednotlivé posvátné obrazy se od sebe liší jak geometrií, tak barvou.

„Vše je dáno určitým kánonem. Klášter od kláštera je rozdělené, v kterou dobu se sypou, jak často se sypou nebo jaký druh se sype,“ doplnila Majerová s tím, že přesné obrazy mají toho, jak má vypadat mají uchováno ve své paměti.

Tomu samozřejmě předchází dlouhá studia. Jediným pomocníkem jim je potom základní geometrický nákres na podkladu.

Festival ProTibet rozprášením mandaly ale ještě nekončí.

Ve čtvrtek na všechny zájemce totiž ještě ve filmovém sále na Konviktu čeká přednáška s názvem Život a učení Buddhy, která začíná v 19 hodin.

„V pátek zase mniši předvedou v Divadle hudby hrdelní zpěvy nebo buddhistické disputace, které se učí v klášterech. Vyvrcholením potom budou obřadní tibetské tance čham,“ láká za pořadatele Majerová.

Festival Pro Tibet - program

17.3. 19:00 Umělecké centrum UP (Konvikt) – filmový sál Tibetští mniši z kláštera GADEN – přednáška Život a učení Buddhy
18.3. 9:00– 15:00 Umělecké centrum UP (Konvikt) – Barokní chodba Tibetští mniši z kláštera GADEN – sypání mandaly
(přestávka 12.00 – 13.00)
18.3. 15:30 Umělecké centrum UP (Konvikt) – Barokní chodba Tibetští mniši z kláštera GADEN – obřad rozmetání mandaly
18.3. 19:00 Divadlo hudby Olomouc, Denisova 47 Tibetští mniši z kláštera GADEN obřadní tibetské tance čham, disputace a modlitby
21.3. 19:00 ČAJOVNA WABI, Šemberova 13 Poselství Tibeťanů II – Tantrismus (film, 54 min.)