„Připravili jsme posezení na hřišti. Už dřív jsme tady něco podobného dělali, není to ale tradice. Hody ke svatému Florianovi děláme poprvé. Co ale děláme na svatého Floriana vždycky, to je hasičská soutěž. Letos bude až v červnu,“ vysvětlil spoluorganizátor akce Zdeněk Pluháček.

Hody však místní spojili s významnou událostí, svěcením nově restaurované sochy. „V rámci hodové slavnosti v Moravské Huzové si sami občané připravili svěcení sochy svatého Jana Nepomuckého, kterou jsme na náklady obce a z dotací Krajského úřadu v Olomouci loni rekonstruovali,“ uvedl starosta Štěpánova Mojmír Lýsek.

Obec investuje do opravy těchto památek každoročně asi dvě stě až tři sta tisíc korun. „S opravami postupujeme pomalu, různých soch, památek a božích muk je třiasedmdesát. Každý rok však jednu určitě opravíme,“ doplnil starosta.