Musí zkontrolovat zda stotunová tíha klenby neponičila.

„Pracovali jsme na obnově fresek v chrámu. Koncem loňského roku se lešení demontovalo a při úklidu chrámové lodi pracovníci zjistili, že se poblíž jedné z kryptových komor mírně propadli dvě břidličné dlaždice chrámové podlahy,“ vysvětlil Marián Marghold, manažer projektu obnovy interiéru šternberského chrámu. Po odebrání dlaždic a několika kamenů, zjistili pomocí kamery dutinu, ve které byly viditelné dva schody.

„Odkryli jsme původní schodiště do barokní krypty, aby prostor mohl archeolog a statický inženýr zkontrolovat. Aby určili, zda nedošlo k případným poruchám vlivem tíhy mohutného lešení,“ pokračoval Marghold.

Odkrytý vchod krypty ústí do jedné ze čtyř pohřebních komor, ve které jsou patrné prvky z původního gotického kostela a gotické krypty.

„Předpokládá se, že právě tam byly původně uložené ostatky Alberta II. ze Šternberka, zakladatele kláštera,“ informoval manažer projektu.

Barokní krypta nového chrámu byla postavená jako pohřební prostor pro členy řádu augustiniánů kanovníků.

Rok po dostavbě a vysvěcení chrámu však klášter Josef II. zrušil.

„Do krypty byl pohřbený pouze jeden augustiniánský kanovník a původní vstup pravděpodobně zasypán. Druhý vstup do krypty umístěný před vchodem do chrámu i s částí hlavní chodby o šířce přes dva metry, byl podle archeologického průzkumu z roku 2000 postavený dodatečně,“ vysvětlil Marghold.

Farnost teď zvažuje, zda barokní podzemní prostor nezpřístupní také veřejnosti.

„S odhalením celého schodiště původního vstupu do krypty z interiéru chrámu se naskýtá otázka, jestli to není jedinečná příležitost zpřístupnění zajímavého prostoru pro návštěvníky, jako další části tohoto historického klášterního komplexu ve Šternberku,“ doplnil.