Díky tomu může ještě v letošním roce poskytnout včasnější, přesnější a šetrnější lékařskou pomoc lidem trpícím nádorovým onemocněním.

„Je to jedinečná příležitost posunout se během krátké doby o velký kus dopředu. Díky projektu můžeme zásadně zlepšit vybavení onkologického centra a nabídnout pacientům ještě letos kvalitnější péči,“ uvedl ředitel FNOL Radomír Maráček.

Nemocnice investovala jak do zařízení používaných při léčbě pacientů s rakovinou, tak do prostředků jejího včasného odhalení. Nejmodernější vybavení, kterým se zařadila mezi evropská onkologická centra, pořídila na sedm klinik. Ty spolupracují v rámci Komplexního onkologického centra FNOL.

„Nová technika nám umožní zefektivnit a zpřesnit diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění,“ řekl Bohuslav Melichar, koordinátor Komplexního onkologického centra a přednosta onkologické kliniky.

Právě na tuto kliniku směřuje nejvíce prostředků přidělených na projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj – více než šedesát milionů korun.

„Investice jdou hlavně do hardwaru a softwaru souvisejícího s radioterapií, tedy léčbou nádorů ozařováním. To znamená hlavně posun v oblasti plánování a přípravy pacienta na léčení. Zvýší se také bezpečnost práce se zářením tak, abychom nádor ozařovali přesněji a co nejméně okolní zdravou tkáň. To je pro pacienty velmi významné,“ popsal přednosta Melichar.

Ozařování je metoda používaná při léčbě většiny nádorů, lékaři onkologické kliniky se nejčastěji setkávají s nádory prsu, konečníku a také prostaty.

Nových zařízení se dočká také oblast pro časnou diagnostiku plicních nádorů. Na kliniku plicních onemocnění směřují tři technologie z dvanácti.

„Jde o přístroje pomáhající odhalit nádory dříve, více se dozvíme o jejich rozsahu a typu. Týká se to zejména nádorů průdušek, mezihrudí a pohrudnice. Stále ovšem platí, že nejčastěji se setkáváme právě s rakovinou plic, která je také největším zabijákem mezi všemi zhoubnými nádory,“ vysvětlil přednosta kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Vítězslav Kolek s tím, že technologie umožní podchytit časné změny v těch nejmenších strukturách plic i v mezihrudí, kde specialisté dříve tápali a žádali chirurgy o pomoc v diagnostice.

Nemocnice vybírá dodavatele v rámci dvanácti samostatných veřejných zakázek. „Smlouvu máme nyní uzavřenu u sedmi, další probíhají. Projekt by měl být ukončen v listopadu,“ dodal ředitel Maráček.

Nové přístroje

Ministerstvo zdravotnictví vyjednalo pro špičková zdravotnická zařízení v Česku bezmála dvě miliardy korun z EU. Jedním z nich je i Komplexní onkologické centrum FNOL.

Na projekt modernizace přístrojů získalo 84,3 milionu korun, přičemž 85 procent částky jde z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nemocnice tak mohla pořídit špičkové technologie, z nichž některé má v těchto dnech jako jedna z prvních v České republice:

Onkologická klinika
– klinická dozimetrie
– verifikační systém
– plánovací systém
– modelová laboratoř

Klinika plicních nemocí a TBC
– systém navigované bronchoskopie
– endobronchiální ultrazvukový systém
– autofluorescenční souprava s videobronchoskopem

Neurochirurgická klinika
– multifunkční systém operačních sálů

Chirurgická klinika
– ultrazvukový přístroj s peroperačním zobrazením

Hemato-onkologická klinika
– Real-time PCR termocycler

Ústav patologie
– automat na zpracování tkání

Laboratoř experimentální medicíny dětské kliniky
– diagnostický mikroskop s modulem pro digitální záznam