Oproti dřívějším letům, kdy se pouť konala v olomoucké katedrále svatého Václava, se organizátoři rozhodli pro změnu.

"Dnes je pouť díky pěknému počasí obzvlášť působivá. Město Olomouc je někdy příliš anonymní, tady mají lidé k sobě blíž a mohou se lépe poznat. Nejde jen o to, doputovat na Kopeček, užitečnost této pouti spočívá právě v lidské blízkosti," řekl olomoucký děkan František Hanáček.

Po zdolání kopce se věřící přesunuli do ambitů kostela, kde si prošli křížovou cestu. Poté následovala mše svatá, kterou v bazilice celebroval arcibiskup Jan Graubner.
Karel Páral