„Na koncert přišlo asi 310 lidí, což je skvělé. Po sečtení jsme zjistili, že výtěžek dělá 69 700, k tomu se navíc ještě přičetl i výtěžek z prodeje piva a pokladničky, které byly na několika gymnáziích,“ řekl jeden z iniciátorů a pořadatelů koncertu, zvukař František Petřík.

Na benefičním koncertě zahrála trojice olomouckých kapel Jumping Drums, Po obědě a Again.

Lidé mohli přispět na pomoc zemětřesením zničenému Haiti nejen stokorunou za vstupné, ale také větším finančním darem. Do konečného výdělku pak putovala i část výnosu z občerstvení.

„Výtěžek má v podstatě dvě části. Jednak je to samotný výnos z koncertu tedy ze vstupného, z občerstvení a také ze sbírkových pokladniček, což udělalo dohromady 46 060 korun,"vysvětlil mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc Marek Navrátil.

„V průběhu příprav se pak navíc organizátorům podařilo na pomoc naší humanitární akci získat od známých a kontaktovaných podnikatelů 26 300. Takže nejen, že koncert přinesl velký výtěžek, ale také pořadatelé samotní se významně zasloužili o výši konečné sumy. My jsme jim za to velice vděční a také jsme rádi za velikou odezvu u veřejnosti,“ dodal mluvčí.

Konečný výtěžek akce se tak vyšplhal na 72 360 korun.

„Byli jsme nadšení, když za námi organizátoři přišli s nápadem udělat benefiční koncert a o to víc jsem byl rád, když jsem v pondělí viděl, že lidé na akci přicházeli a opravdu se tam bavili. Navíc nás velice překvapila i částky, kterou se podařilo vybrat,“ řekl Navrátil.

„Do této akce se zapojila mimo jiné olomoucká gymnázia, gymnázium ve Šternberku, a plno dalších lidí, kteří nám pomohli se získáváním peněz a přípravami. Poděkování patří jim a v neposlední řadě všem, kdo přispěli finančně. Jsme rádi, že se naše akce setkala s takovou podporou a porozuměním,“ uzavřel Petřík.