„Náplavka musí odolat proudění vody, ledovým jevům i pohybu těžké techniky zajišťující její efektivní údržbu - při standardní údržbě se tam bude pohybovat třeba desetitunové vozidlo,“ vysvětlil nutnost robustního provedení vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Při zvýšených průtocích v korytě Moravy bude promenáda zatopena vodou.

„Zhruba 30 dní v roce bude náplavka pod vodou. Robustní dlažba tak plní požadavek na dlouhou životnost a prostor s opravdu velkým zatížením,“ objasnil Petr Loyka.

Festival Hanácké Woodstock, který se konal v sobotu odpoledne ve Velké Bystřici, přitáhl davy lidí. Na koncertě Vašo Patejdla se pod pódiem i tančilo.
Hanácké Woodstock roztancoval davy. Zahrál člen Elánu, legenda i mladá krev

Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu se nepočítá s tím, že přes náplavku povede cyklostezka, jak někteří Olomoučané kritizovali, že žulové kostky jsou pro cyklisty nevhodné.

„Nevím, kde se informace o cyklostezce vlastně zrodila. Na odboru životního prostředí je k nahlédnutí kompletní projektová dokumentace, jejíž součástí cyklostezka nikdy nebyla,“ odmítl spekulace.

Na náplavce podél řeky Moravy neporostou stromy, jak někteří Olomoučané vytýkají, že novému prostoru chybí zeleň. S jejich výsadbou se počítá o „patro výše“ - v části Blahoslavovy ulice se už zelenají první vysazené listnáče.

Pravý břeh se dokončí v září

Břehy řeky Moravy v Olomouci procházejí historickou proměnou v rámci probíhající etapy výstavby protipovodňových opatření, která ochrání 20 tisíc lidí a majetek v hodnotě 3 miliard korun. Zkapacitnění koryta umožní provést městem povodeň s průtokem 650 m3 s-1  - 380letou povodeň.

Výstavbu promenády zdržovaly problémy se zásobováním žulovými bloky.

Situace zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek kamenů je znát. Přesto se po náplavce bude možné projít ještě v letošním roce.

„Lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září,“ uvedl v květnu investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.