V Keni je fotbal už dlouho nejoblíbenějším sportem, hraje ho tam obrovské množství lidí. „Díky tomuto sportu se mezi chudé obyvatele daří předávat důležité informace. Slouží například jako nástroj osvěty a prevence před nemocí AIDS. Děti z nejchudších keňských rodin se díky fotbalu zapojují do společnosti. Hřiště na kopanou je v téměř každé vesnici,“ řekl koordinátor akce Robin Ujfaluši.

Olomoucko v těchto dnech navštívilo deset mladých Keňanů. „Je jim mezi 17 a 18 roky, přijely i dvě dívky. V Keni je nesrovnatelně víc dívčích a ženských fotbalových týmů než u nás. Kromě několika utkání mezi Afričany a Hanáky jsme pořádali také besedy na olomouckých středních školách,“ dodal Ujfaluši.

Fotbal pro rozvoj je projektem neziskové organizace Inex, podporuje ho také český reprezentant Tomáš Ujfaluši. Olomoučané si během turnaje mohli prohlédnout výstavu fotografií zachycujících každodenní život v nejchudších oblastech Afriky.