„Opravu jsme chtěli realizovat v letošním roce. Vše je připraveno,“ uvedla starostka Náměště na Hané Marta Husičková. „Bohužel v době, kdy předpokládáme výpadek příjmů ve výši dvaceti procent, je to nemyslitelné,“ dodala.

Rekonstrukce fontány by přišla na tři miliony korun. Příjmy budou nižší zhruba o sedm milionů korun. Městys již uspěl se žádostí o dotaci u Olomouckého kraje. Hejtmanstvím odsouhlasených 300 tisíc korun zastupitelé obce na posledním zasedání museli odmítnout.

Odložili také celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hradem spočítanou na více než dva miliony korun.

Přes 30 let nefunkční

Fontána zdobí zámecký park nejméně sto let. Podle odborníků ale nelze vyloučit, že její základ pochází z doby vzniku zámku, tedy z let 1763 až 1767. Atraktivní architektonický prvek je přes 30 let nefunkční.

Zámek nechal postavit hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach. Zastával vysoké funkce u císařského dvora a zámek v Náměšti na Hané měl plnit úlohu reprezentačního rodového sídla. Svým pojetím s francouzskými vlivy patří tento zámek k významným památkám druhé poloviny 18. století.

Posledním vlastníkem, který nechal zámek zmodernizovat a zároveň provedl řadu úprav v rámci původní barokní kompozice parku, byl olomoucký velkoobchodník František Ottahal. Park v roce 1925 doplnil o altán, kolonádu a bazén. O realizaci fontány však žádné dochované záznamy z této doby nejsou.

Obec Náměšť na Hané vlastní zámek od 1. července 2000. Kulturní památka je přístupná veřejnosti a zájemcům nabízí celkem čtyři prohlídkové trasy.