Někde však lidé o práci i přijdou. „Úřad práce zaznamenává od zaměstnavatelů další signály o negativním dopadu finanční krize na jejich hospodaření. To se projevuje zejména výrazným poklesem zakázek. Zaměstnavatelé stále častěji z důvodu poklesu odbytu nepřidělují svým zaměstnancům práci a vyplácejí jim pouze náhradu mzdy ve výši šedesáti procent průměrného výdělku, případně avizují propuštění. Například šternberský Vojenský opravárenský podnik 026 propustí z organizačních důvodů více než tři desítky zaměstnanců,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, vedoucí oddělení analýz a prognóz Úřadu práce v Olomouci.

Jinde lidé práci ještě mají, změny je však neminou. „Uvažujeme, že pojedeme v jiném režimu, lidé si napracovávají, budou vybírat dovolenou nebo jim budeme dávat náhradní práci. Že bychom však jeli na odstávku na šedesát procent, tak o tom neuvažujeme,“ informovala Jana Zárubová, personalistka ze společnosti Moravské železárny.

„Snažíme se snižovat doby určité i doby zkušební, ale hromadné propouštění neplánujeme, maximálně do deseti osob,“ doplnila.

Podobně na tom jsou i v uničovském Unexu. „Zatím nemusíme ve velké míře propouštět ani snižovat mzdu. Řešíme to zatím buď přesunem, nebo redukcí externích pracovníků z personálních agentur,“ řekl tamní personální ředitel Jan Klus.

Podle aktuálních informací se za poslední měsíce na úřady práce v Olomouckém kraji obrátilo hned několik zaměstnavatelů, kteří žádali o povolení výplaty mzdy ve výši šedesáti procent, celkem tisícovce lidí.

„Od konce září již tři společnosti požádaly olomoucký úřad práce o povolení výplaty šedesáti procent mzdy celkem šesti stovkám zaměstnanců,“ vysvětlil Mikšaník.

U těch zaměstnavatelů, kde mají odbory, však není potřeba úřad práce žádat o povolení, a tak lidí, kteří zůstali doma se sníženým platem, může být víc.