Hlava katolické církve se v neděli obrátila na evropské farnosti, kláštery a náboženská sdružení, aby se každé ujalo alespoň jedné uprchlické rodiny.

„Kněží promýšlejí možnosti. Někde jsou k dispozici vhodné budovy s místnostmi, které nejsou pravidelně využívány nebo je možné je rychle uvolnit," uvedl mluvčí Gračka.

Pokud by se měla vzít papežova slova doslova – v tom smyslu, že každá farnost má přijmout jednu rodinu – mohl by to být samozřejmě místy problém.

„Farnosti se u nás liší od několika desítek lidí po tisíce. Zatímco někde by to nemuselo být reálné, jinde by bylo možné ubytovat více lidí," doplnil mluvčí.

To vše zatím pouze teoreticky. Církev nejprve musí i takovou pomoc požádat česká vláda nebo ministerstvo vnitra, které má přijímání uprchlíků na českém území v kompetenci.

„Nejsme v této věci samostatní aktéři a rozhodně nemůžeme jet do Sýrie a přivézt tisíc, dva tisíce rodin, které ubytujeme," poznamenal Jiří Gračka.

Katolická charita již pomáhá

Pomoc nabídli biskupové již v červenci, kdy biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví vydala prohlášení, v němž hovoří o přijetí rodin křesťanských migrantů a další pomoci.

„Farnosti s eventualitou počítají. Konkrétního se ale neděje nic, protože zatím není poptávka ze strany státu," zopakoval Jiří Gračka s tím, že zájem běženců o delší setrvání v České republice je zatím minimální. Česko není pro drtivou většinu z nich cílovou zemí.

Běžencům již pomáhá charita – zřízená katolickou církví.

Policii nabídla pomoc se zajištěním základních potřeb pro migranty, také organizuje sbírky oblečení a v pátek zveřejnila, že uvolní z krizového fondu 10 tisíc euro (přibližně 270 tisíc korun) na pomoc migrantům v Srbsku, kde penězi podpoří humanitární projekt na pomoc migrantům zajišťovaný Charitou Srbsko.

VÍCE: Olomoucká charita a policie se chystají na příliv úprchlíků