Vyplývá to z průzkumu, kterému nedávno nezávislá agentura Respond podrobila spokojenost pacientů hospitalizovaných v nemocnicích na střední a severní Moravě.

Ten ukázal, že Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) má dobrou image, která je spojena především s kvalitní zdravotní péčí a odborníky. O něco hůře už ale pacienti komentovali jejich chování.

V anketě odpovídaly tři stovky pacientů, kteří byli v posledním roce hospitalizovaní ve FNO. Výzkum dělala agentura u pacientů doma, takže dotazovaní lidé odpovídali neovlivněni nemocničním personálem nebo bezprostředními vlivy při hospitalizaci.

„Drtivá většina našich pacientů je přesvědčena, že máme odborné a zkušené lékaře a zkušené sestry. V oblasti image nemocnice bylo naše hodnocení nadprůměrné. To nás potěšilo, zvláště když jsme v tomto výzkumu srovnáváni se soukromými nemocnicemi Třinec – Podlesí, Nový Jičín, Šumperk, Přerov, Prostějov nebo Šternber,“ podotkl marketingový manažer FNO Jan Bednář.

Nemocnice skončila mírně nad celkovým průměrem. Pacienti například kladně hodnotili odbornost lékařů a profesní schopnosti a ochotu sester pomoci, ale hůře už se vyjadřovali k chování personálu.

Na základě reakcí pacientů chce nemocnice také zlepšit organizaci práce, protože pacienti nepříliš pozitivně hodnotili denní režim a také plynulost procesu přijímání k hospitalizaci.

„Naší slabinou, jak z průzkumu vyplývá, je také oblast intimity. Řada pacientů má pocit, že není dostatečně respektováno jejich právo na soukromí. To je určitě jedna z věcí, na jejichž zlepšení budeme pracovat,“ reagoval na závěry průzkumu Jan Bednář.