Jak informoval ředitel FN Olomouc Roman Havlík, v pátek bylo v Olomouckém kraji hospitalizováno 205 pacientů s Covid-19, z toho 37 vyžaduje intenzivní péči.

„V naší nemocnici je z tohoto počtu nyní, v pátek dopoledne, hospitalizováno 39 pacientů, z toho 12 na jednotce intenzivní péče,“ sdělil na videu zveřejněném na webu nemocnice ředitel Havlík, jenž je zároveň krajským koordinátorem covidové intenzivní péče.

Fakultní nemocnice má pro tyto pacienty vyčleněny čtyři standardní covid jednotky s celkovou kapacitou 60 lůžek. Dvě jednotky jsou k dispozici pro intenzivní péči, dohromady 18 intenzivních lůžek.

„V pondělí přesuneme ortopedické pacienty na traumatologii a pacienty z kliniky ústní a čelistní chirurgie na ORL. Tímto získáme dvě stanice ortopedie s 50 lůžky a lůžkovou jednotku kliniky úst a čelistní chirurgie, téměř 20 lůžek pro covid pacienty. Dále pak postupně vyprázdníme jedno patro na II. Interní klinice, dvě jednotky pro standardní péči, tedy dalších 50 lůžek a tím budeme mít postupně nachystáno až 200 standardních lůžek pro covid pozitivní pacienty,“ vysvětloval, jaký je další plán.

Ředitel Fakutní nemocnice Olomouc Roman Havlík k současné COVID situaci

Zdroj: Youtube

Zásadní: mít dostatek personálu

FN Olomouci má již jasný postup přípravy dalších intenzivních lůžek pro covidové pacienty, pro které připraví celé patro, kde je nyní klinika anestezie a resuscitace, jednotka intenzivní péče kardiochirurgie, vyčleněna bude intenzivní péče chirurgických oborů a dospávací pokoj.

„Současně začneme připravovat dalších 10 lůžek pro intenzivní péči na oddělení rehabilitace, v rezervě je ještě intenzivní péče I. chirurgické kliniky. Těmito kroky vytvoříme dohromady až 200 standardních a přes 50 intenzivních lůžek,“ vysvětloval ředitel.

Podle Havlíka nemocnice nemůže dopustit, aby neměla kam covid pozitivní pacienty přijímat. Současně ale musí mít dostatek personálu, který o ně bude pečovat, a udržet akutní péči ve všech oborech.

Nejkritičtější oblasti budou podle profesora Havlíka ventilovaná a intenzivní lůžka. K pokrytí nocovidové péče pro to budou maximálně využita všechna zbývající intenzivní lůžka v celé nemocnici.

„Nejzásadnější ovšem bude mít pro všechna tato lůžka dostatek kvalifikovaných zdravotníků,“ zdůraznil ředitel s tím, že FN Olomouc má v současnosti v izolaci, tedy covid pozitivních 152 zaměstnanců.

Omezení operací na akutní případy

V příštím týdnu bude omezen provoz operačních sálů pouze na akutní a neodkladné výkony.

Personál, který nebude nezbytný pro poskytování akutní péče, bude podle ředitele zaškolován a přesouván do nově vznikajících týmů pro otevírání covid jednotek.

Současně bude podle něj nemocnice promýšlet například další kapacity, které by byly otevírány po naplnění těch současných.

„Transformace naší nemocnice se tedy postupně dotkne všech pracovišť a téměř každého zaměstnance. Nemám žádné obavy, že bychom toto nezvládli,“ uzavřel Havlík.

V rámci ČR se počítá s vyčleněním 10 tisíc lůžek, kdy by pro Olomoucký kraj připadlo zhruba 630 lůžek pro covid pacienty. Až polovina by byla na FN Olomouc.