„Naše nemocnice má množství preventivích programů v rámci jednotlivých pracovišť. Poptávka po prevenci a nutnost ji více šířit je však větší, než jsou schopna tato pracoviště uspokojit, a proto otevíráme Centrum zdraví a prevence, které bude spolupracovat s jednotlivými klinikami,“ vysvětlil ředitel nemocnice Roman Havlík.

„Klientům nabízíme komplexní koncept, který pomůže zdravým i nemocným uvědomit si možné změny, které povedou ke zlepšení kvality života,“ uvedl.

V oblasti preventivních programů doplní služby Centra zdraví a prevence již zavedené komplexní onkologické prohlídky, ambulanci preventivní kardiologie, geriatrický program, mamografické prohlídky, screeningová vyšetření plodu nebo na prevenci zaměřenou činnost Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace.

„Chceme se také věnovat i úplně primární prevenci, vzdělávání dětí a šíření znalostí o zdraví do populace v regionu,“ doplnil ředitel nemocnice.

Součástí centra je Oddělení praktického lékařství, které v nemocnici funguje již téměř rok právě v prostorách pavilonu F. Nově otevírá pracoviště Ambulance psychosomatické medicíny - jedná se o vůbec první psychosomatické pracoviště ve fakultní nemocnici v České republice.

„Ve fakultní nemocnici máme atestovanou lékařku z oboru psychosomatiky a věříme, že tento obor se stane plnou součástí naší nemocnice. Je množství pacientů, kteří chodí po specializovaných ambulancích a vyšetřeních, ale chybí jim něco, čím by se dostali za horizont ve svém bádání, proč jim není úplně dobře, proč nejsou v harmonii a v souladu, a psychosomatika k tomu tento potenciál dává,“ uvedl Roman Havlík.

Novinkou je také Ambulance preventivní medicíny, která bude spolupracovat na stávajících preventivních programech dostupných v celé nemocnici.

„V rámci mezioborové spolupráce postupně nabídneme i další preventivní a adukační programy pro určité diagnózy, kde je aktivní přístup k úpravě režimových opatření součástí léčebného procesu,“ sdělila vedoucí lékařka ambulance Katarína Moravcová.