Jen Fakultní nemocnice Olomouc má aktuálně 110 zdravotníků v izolaci a 280 v karanténě. Být v karanténě ale neznamená pro zdravotníky zůstat doma, ale nadále chodit do práce.

„Zdravotníci v karanténě chodí do práce a pečují o pacienty v tzv. bariérovém režimu,“ potvrdil mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Bez jejich pomoci by již v některých případech bylo problematické udržet provoz pracoviště.

„Jejich přítomnost na pracovišti je potřebná k zajištění chodu oddělení,“ sdělil mluvčí.

Možné oslabení po zavření škol

Z hlediska zákona je takový postup v pořádku. Počítá s tím mimořádné opatření ministra zdravotnictví z března, které umožňuje poslat tyto zdravotníky bez klinických příznaků do práce, pokud je to nezbytné pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovatelem - týká se to nejen zdravotníků, ale také zaměstnanců v sociálních službách.

Opatření nařizuje pravidla, za nichž zaměstnanec nemocnice, který měl rizikový kontakt, chodí do práce.

Například má pracovat s respirátorem či pracovat v takovém režimu, aby se minimalizoval jeho kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby.

Personální oslabení ovšem může přinést nemocnicím uzavření 1. stupně základních škol, o kterém v pondělí rozhodla vláda.

Nemocnice v Olomouckém kraji situaci mapují a připravují další kroky.

„Konkrétní čísla budou známá až poté, co se tak skutečně stane. Situaci mapujeme a pro zaměstnance připravujeme možnost hlídání dětí,“ uvedl mluvčí fakultní nemocnice.

Pomáhá stovka studentů

V největší středomoravské nemocnici počítají s využitím minimálně stovky studentů Lékařské fakulty UP, Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc a VOŠ a SŠ zdravotnické.

„Tyto studenty průběžně oslovujeme a je potěšitelné, že mají o své nasazení v nemocnici zájem,“ popsal situaci mluvčí Fritscher.

Nachystaná další lůžka

Ve fakultní nemocnici je aktuálně hospitalizováno 9 pacientů s covidem na JIP lůžkách a 28 na standardních.

„Stále jsme tedy nedosáhli současné vyčleněné kapacity, tedy 10 + 32, přičemž další lůžka jsou připravena k okamžité reprofilizaci. Mimo jiné i díky omezené plánovaných výkonů. V tomto postupujeme dle vytvořeného dlouhodobého plánu,“ informoval mluvčí.

Nemocnice využívá dočasně uzavřených lůžkových zbytných kapacit.

„A zmobilizovali jsme dvě kompletní lůžkové jednotky, které již byly opuštěné v budově B - Franz Josef,“ sdělil Deníku Adam Fritscher.