„Jedná se o modře označená místa pro stání vozidel, která mají umožnit bezproblémový nástup a výstup pacientů. Na těchto místech je stanoven časový interval patnáct minut,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

„Věříme, ze lidé budou vzájemně ohleduplní a budou stanovený limit dodržovat,“ dodal.

V první fázi jsou „modré zóny“ zřízeny před centrálním monoblokem, modrá budova, v níž sídlí Oddělení urgentního příjmu a řada dalších klinik, dále před Dětskou klinikou a budovou s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy a Onkologickou klinikou.

Do budoucna se bude počet vyhrazeného stání ještě navyšovat.

„Uvolnění parkovacích stání pro pacienty před zdravotnickými pracovišti umožnilo zřízení zónového systému parkování pro zaměstnance, kteří nyní odstavují svá vozidla na určených parkovištích v okrajových částech areálu nemocnice,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Aktuálně je v areálu FN Olomouc k dispozici 842 parkovacích míst a během letošního roku k nim přibude dalších zhruba 300.

„Umožní to probíhající práce na dvou plochách využitelných pro parkování u Fakulty zdravotnických věd a v bývalém areálu firmy Balus,“ popsal mluvčí.

Nemocnice letos přidala čtyři nové platební automaty. Celkem jich je nyní v areálu k dispozici sedm. Všechny umožňují hradit vjezd do areálu pomocí platební karty.

Letos na podzim bude otevřen třetí vjezd do nemocnice z Hněvotínské ulice v prostoru mezi areálem Balus a Teoretickými ústavy Lékařské fakulty UP.