Spolu se stavebními pracemi se hodnota jedné z nejvýznamnějších investic ve FN Olomouc za poslední období vyšplhala téměř ke čtvrt miliardě korun. Provoz špičkových přístrojů, které slouží k ozařování onkologicky nemocných pacientů, slavnostně zahájila ve středu.

„Zahájení provozu lineárních urychlovačů znamená kvalitativní skok v onkologické péči nejen v našem regionu. Příchod nových technologií v kombinaci s expertízou v dalších oblastech radiační a klinické onkologie posouvá naše pracoviště mezi přední evropská centra,“ poukázal přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc Bohuslav Melichar.

Modernizace přístrojového vybavení ozařoven Onkologické kliniky začala v březnu loňského roku. První lineární urychlovač TrueBeam firmy Varian byl uveden do provozu v září. Další dva pak dorazily do olomoucké nemocnice postupně poté.

„Tyto přístroje disponují kompletním vybavením pro všechny typy nejmodernějších radioterapeutických technik včetně stereotaktické radioterapie, ozařování v řízeném dýchání či adaptivní radioterapie s deformabilní registrací obrazu. Naše klinika v rekordním čase úspěšně prošla procesem potřebných zkoušek a povolení potřebných k zahájení provozu a mohla tak začít se samotným ozařováním prvních pacientů,“ vysvětlil zástupce přednosty Onkologické kliniky pro radioterapii Martin Doležel.

Stavební úpravy ozařoven Onkologické kliniky byly dokončeny v listopadu. Byly zrekonstruovány čekárny a vybudována nová ambulance v prvním nadzemním podlaží budovy H2.

Stavební práce stály téměř 36,4 milionu korun. Souběžně probíhala také obměna tří lineárních urychlovačů, instalace nového CT-simulátoru a nákup nejnovějšího softwaru pro plánování.

Cena těchto přístrojů činí bezmála 206 milionů korun, Ministerstvo zdravotnictví ČR na tuto investici přispělo částkou 141,4 milionu korun.