Prioritou podle takzvaného generelu je pavilon B - nový Franz Josef. Do připravované novostavby se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie.

„Své provozy do této budovy rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ uvedl ekonomický náměstek a zástupce ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.

Bourání na konci roku

V souvislosti s novou budovou B již probíhají stavební práce v rámci projektu Přeložky inženýrských sítí v plánované délce realizace 13 měsíců a celkové hodnotě přes 132 milionů korun bez DPH. Bourání historického objektu by mohlo začít na konci roku.

Nová dominanta ale nebude prvním dokončeným objektem, který zdravotníci nemocnice převezmou v dohledné době do užívání.

Novostavba porodnice

„Předchází jí dostavba pavilonu X, ve kterém sídlí Klinika nukleární medicíny, o samostatnou část s označením X2, v níž bude jednak druhé pracoviště PET/CT, ve druhém podlaží pak laboratoř pro výrobu a distribuci radiofarmak a zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce kliniky vznikne také nová recepce a přímé propojení mezi stávající místností aplikace a nově navrženou laboratoří,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Další velkou stavbou, aktuálně zpracovávanou projektanty, bude nový pavilon C1 pro Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení. Pavilon C1 bude sousedit s pavilonem B, s nímž bude i organicky spojený.

Pavilon pro III. internu a plicní

Třetí chystanou velkou budovou má být nový pavilon F, v němž budou sídlit III. interní klinika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Infekční klinika a budoucí klinika (v současnosti oddělení) rehabilitace.

„Tato nová budova má vyrůst přibližně v místě současného pavilonu F. S pavilonem C1 bude organicky propojen pavilon C2, který poskytne zázemí Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie, lůžkové části Oční kliniky a kliniky ORL a rozšířeným Centrálním operačním sálům a sterilizaci. Tím dojde k funkčnímu propojení v podstatě všech chirurgických oborů do jednoho polybloku,“ popsal mluvčí FN Olomouc.

Healing architecture

Prioritou při tvorbě generelu byl podle vedení nemocnice pacient, jeho vnímání pobytu v nemocnici.

„Na celý areál i na jednotlivé budovy jsme se snažili dívat právě jeho očima. Počínaje tím, že se k nám pacient musí dobře dostat různými způsoby dopravy, že je správné mu pomáhat ke snadné orientaci logickým uspořádáním prostoru a jednoduchým navigačním systémem a konečně i tím, že budeme brát ohled na to, čemu se říká ‚healing architecture‘ - tedy že vnitřní prostředí ve zdravotnickém zařízení může podporovat zdárnou léčbu a zotavení pacienta,“ shrnul v rámci představení koncepce zástupce ředitele FN Olomouc.