Bagr už rozebírá poslední části objektu, který byl jedním ze symbolů lůžkového zařízení sloužícího nemocným více než jedno století a s nímž zejména starší generaci pojí první vzpomínky na návštěvy zdravotnického zařízení.

„Ti nejstarší si jistě pamatují, jak zde vrátný v šedé uniformě se svazkem klíčů každou středu a neděli sledoval hodiny, aby přesně v 15 hodin odemkl bránu pro vstup návštěv,“ připomněla fakultní nemocnice.

Úzké místo a nevyužívaný objekt

Důvodem demolice staré brány je potřeba odstranit toto velice úzké místo na páteřní obslužné komunikaci nemocničního areálu.

„V místě klenutého průjezdu je pouze jeden jízdní pruh s problematickými jízdními i rozhledovými poměry. Jeho profil navíc nesplňuje parametry technické normy pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, zejména požární techniky,“ vysvětloval důvody likvidace vedoucí Oddělení přípravy investic Fakultní nemocnice Olomouc Martin Říha.

Část objektu sloužila dříve jako veřejné záchody a již je dlouhodobě neužívaná.

"Je ve špatném stavebně technickém stavu, vnitřní instalace jsou již prakticky nefunkční,“ popisoval Říha.

Celkové náklady na likvidaci objektu a související úpravy činí zhruba tři miliony korun, z toho samotná demolice přijde na 2,5 milionu. Firma nejprve musela přeložit kabely a vedle samotného bourání se počítá s investicí do rozšíření vozovky na dva jízdní pruhy a úpravami chodníků. Část plochy ve svahu plánuje nemocnice zatravnit a zahradnicky upravit.

Stavební úpravy za zhruba tři miliony korun by měly skončit do poloviny července.