Certifikát uděluje Spojená akreditační komise České republiky.

Nemocnice se přípravě na národní akreditaci věnovala tři roky. Musela splnit padesát standardů, tedy přesně popsat a v praxi upravit veškeré postupy a procesy, kterými pacient v nemocnici prochází nebo které se jeho pobytu v zařízení jakkoliv dotýkají.

Ve čtvrtek jí certifikát předala ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Potěmkinovy vesnice se stavět nebudou

„Sledujeme každý proces v nemocnici: od přípravy pacienta, přes samotný zákrok až poté, co je po operaci, ale i tak „banální“ věci, jako třídění odpadů a vytírání podlah,“ popisoval audit odborník a ředitel Spojené akreditační komise ČR David Marx.

„Pacient ve kterýkoli den a kteroukoli hodinu musí dostat odpovídající péči. Vše musí být standardizováno,“ sdělil.

Akreditace je nemocnici udělena na tři roky.

„Poté se vrátíme a budeme chtít vidět, o kolik se nemocnice posunula. Chystáme i neohlášené návštěvy, čímž se kredibilita systému ještě zvýší. Potěmkinovy vesnice tady nejdou postavit,“ sdělil Marx.

Více bezpečí i soukromí pro pacienta

Tím, že FNOL úspěšně splnila podmínky udělení akreditace, vyslala podle ředitele Radomíra Maráčka signál pacientům, že v nemocnici dostanou skutečně kvalitní péči.

„V akreditované nemocnici jsou pacienti díky stanoveným postupům ve větším bezpečí. Pravděpodobnost záměny operované strany těla nebo chybná aplikace léků je v akreditovaných zařízeních velmi výrazně nižší,“ popisoval ředitel Maráček.

Akreditace je v tuzemsku zatím dobrovolná a nemocnice se jí zavazuje ke zvyšování kvality péče o pacienty a k zajištění bezpečného prostředí. Celkem již akreditaci získalo 43 nemocnic.

„Získat certifikát není pro zdravotnické zařízení velikosti fakultní nemocnice snadné. A je důležité, aby v superspecia­lizovaném zařízení, jakým Fakultní nemocnice Olomouce je, byla péče bezpečná a přívětivá pro pacienta,“ komentovala Dana Jurásková.

Standardy například výrazně chrání práva pacienta tak, aby mohl sám o sobě rozhodovat a aby bylo respektováno jeho soukromí. Akreditace rovněž klade důraz na prevenci nemocničních nákaz.