Fakultní nemocnice se potýká s narůstající dopravou a rostoucími požadavky motoristů na počet parkovacích míst.

„Jedním z opatření, kterými se snažíme zareagovat, je právě vybudování nového vjezdu s přilehlými odstavnými plochami, čímž dojde k přímému propojení Hněvotínské ulice a centrálního nemocničního parkoviště a rozvolnění provozu v této lokalitě,“ informoval ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Za 11 milionů

Do nového vjezdu investuje nemocnice přes 11 milionů korun. Součástí stavby je vybudování nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily do areálu nemocnice včetně veřejného osvětlení, odvodnění komunikace s akumulačním objektem a rozšíření vjezdového systému pro ovládání závor vjezdu a výjezdu.

Na stavbě se podílí město Olomouc, které do úprav vloží necelé 4 miliony korun. Doprava ve frekventované Hněvotínské bude díky úpravám plynulejší.

Hotovo by mělo být koncem listopadu letošního roku.