„Pandemie způsobila komplikaci nejen pacientům s akutními problémy, ale zasáhla zejména pacienty s chronickými onemocněními, kteří nemohli docházet na pravidelné kontroly a v případě zhoršení zdravotního stavu neměli možnost kontaktovat svého lékaře jinak než telefonicky,“ popisoval Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a současně vedoucí Národního telemedicínského centra.

Zkušenosti z pandemie přiměly odborníky z Národního telemedicínského centra a Odboru Informačních technologií FN Olomouc k vytvoření webové aplikace pro videokonzultace. Pacient, který potřebuje moderní internetový prohlížeč, se zaregistruje a lékaři odešle prostřednictvím aplikace žádost o videokonzultaci.

„Pokud je schůzka potvrzená, pacient obdrží emailem instrukce včetně odkazu na videokonzultaci,“ vysvětloval Michal Štýbnar z Národního telemedicínského centra.

Pro každé online vyšetření je vygenerován specifický kódovaný odkaz. „Nemůže tedy dojít k tomu, že by se v jedné virtuální místnosti setkali dva pacienti nebo že by do schůzky vstoupil někdo cizí,“ ujistil Štýbnar.

Webové rozhraní pro lékařské videokonzultace mohou využít také v jiných nemocnicích v České republice. Olomoučtí experti poskytnou celé řešení zdarma.

„Naším prioritním cílem bylo zajištění dostupnosti zdravotní péče prostřednictvím digitálních technologií během pandemie, ale tento nástroj lze využít k zefektivnění péče i po pandemii, a to nejen u chronicky nemocných pacientů,“ poukázal profesor Táborský.

Ministerstvo zdravotnictví pracuje na zakomponování telemedicíny do tuzemského zdravotnictví.

„Služby distanční péče je třeba zavádět tak, aby byly prokazatelně přínosem pro zdravotníky a pacienty a aby byly zároveň v souladu s vývojem informačních i komunikačních technologií v praxi využitelné a bezpečné,“ sdělil ministr Adam Vojtěch.