Uchazečům o studium nabízí nelékařské obory jako je ošetřovatelství, managament ve zdravotnictví nebo třeba fyzioterapie.

„Studijní obory máme obsazené, zájemců je hodně. Uchazeči se mohou ještě hlásit na nově akreditovaný obor v kombinované formě, Porodní asistentka. Je o něj velký zájem,“ uvedl Jan Hálek, kterého rektor univerzity Lubomír Dvořák pověřil vedením nové fakulty.

Všechny nelékařské obory se doposud vyučovali na lékařské fakultě a kvůli přesunu na novou instituci bylo potřeba je nově akreditovat.

„Kromě toho jsme požádali studenty a řekli jsme jim, že je převedeme na novou fakultu a pokud mají proti tomu nějaké výhrady, tak ať mi je napíší. Když tak neučinili, byli automaticky převedeni a koncem měsíce požádám rektora, aby dosavadní akreditaci na lékařské fakultě zrušil,“ pokračoval Hálek.

Nové univerzitní vzdělávací zařízení bude prozatím sídlit ve stávajících prostorách lékařské fakulty, do budoucna by se ale mělo přestěhovat.

„Přírodovědecká fakulta by měla po nastěhování do objektu na Envelopě, uvolnit budovu na třídě Svobody, kde bychom měli dočasně mít, po dobu dvou let, děkanát. Celá fakulta by se pak přibližně za dva roky přestěhovala do Fakultní nemocnice Olomouc, kde nám uvolní budovu,“ vysvětlil Hálek s tím, že kdo bude stát v čele vzdělávací instituce a kdo bude mít na starosti jednotlivé resorty, bude jasné pravděpodobně v únoru příštího roku.

„Hlavním cílem rozdělení je zvýšení kvality výuky, nelékařské programy se svou náplní v mnoha případech diametrálně liší od medicínsky zaměřených oborů. Odloučení bude výhodné i pro lékařskou fakultu. Ta se bude zabývat vědou, která bude na vyšší úrovni, než zatím máme my. Směry se trochu odkloní a důvodů rozdělení, je celá řada,“ doplnil Jan Hálek.