Fakulta zdravotnických věd získala nové prostory pro provoz děkanátu, všech svých ústavů a jedenácti moderně vybavených učeben v přízemí a v prvním podlaží obou křídel Teoretických ústavů Lékařské fakulty.

Fakulta se přestěhovala z dosavadních prostor na třídě Svobody a z nevyhovujících objektů Fakultní nemocnice.

Stavební práce probíhaly od července do října minulého roku a vyžádaly si náklady ve výši téměř 17 milionů korun.

Stěhování se uskutečnilo na začátku roku a dovršilo snahu vedení fakulty o modernizaci a sjednocení jejích pracovišť do jednoho místa.

„Díky koncentraci výukových pracovišť získávají pedagogové a studenti časové úspory a současně je modernizována i výuka," zdůraznil děkan fakulty Jaroslav Vomáčka.

Sedm set studentů

Fakulta zdravotnických věd vznikla jako nejmladší fakulta Univerzity Palackého osamostatněním nelékařských oborů z lékařské fakulty 11. dubna 2008.

Tvoří ji sedm samostatných ústavů a poskytuje vzdělání téměř sedmi stovkám studentů ve studijních programech Ošetřovatelství, Porodní asistence, Fyzioterapie, Radiologická asistence a Management a ekonomika ve zdravotnictví.

„Drtivá většina z nich po absolvování studia nachází uplatnění v praxi," doplnil Jaroslav Vomáčka.