Odbor agendy řidičů a motorových vozidel dosud sídlí v budově ve Vejdovského ulici. Tu však magistrát musí během dvou až tří let uvolnit pro potřeby krajského policejního ředitelství a tak hledá nové prostory.

„Místo, kde nyní stojí bývalá přírodovědecká fakulta, se jeví pro potřeby magistrátu jako ideální. Ačkoli existují i další možnosti, vybrali jsme tuto variantu jako podklad pro jednání s ministerstvem financí o případné dotaci. Je to dostupná lokalita, poměrně dobře zde můžeme vyřešit i parkování, které je v okolí Vejdovského trochu problematické. Doufáme, že ze státního rozpočtu by mohlo plynout až šedesát milionů korun,“ sdělil primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

Proměna červeného kostela v centru Olomouce začíná.  Vlevo oplocení 6. října 2020, vpravo vizualizace nové přístavby a okolí
Proměna Červeného kostela začíná, už je tam staveniště. Kdy bude hotovo?

Budova bývalé přírodovědecké fakulty není dlouhodobě využívaná a je ve velmi špatném stavu.

„Dispozičně je pro potřeby magistrátu nevyužitelná. Mimo to by oprava podle posudků byla značně nákladná, budova má i narušenou statiku. Řešíme proto demolici a stavbu nové,“ vysvětlil tajemník Jan Večeř.

Bourání zchátralého objektu a stavba nového má podle odhadů stát mezi 70 až 88 miliony korun. Město jedná o dotaci ve výši 60 milionů korun s ministerstvem financí, zbytek nákladů by mohla pomoci pokrýt dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití z ministerstva pro místní rozvoj.

Během října a listopadu by měl probíhat inženýrskogeologický průzkum, který určí podmínky pro zakládání nového objektu a případné podzemní podlaží. Pokud výběrová řízení, povolení stavby a její realizace proběhne bez komplikací, mohlo by nová budova magistrátu stát v Hejčíně už koncem roku 2023.

Město v této lokalitě vlastní také další pozemky, jejich budoucím využití se už zabývá útvar hlavního architekta.

„Vnímáme tuto lokalitu jako velmi perspektivní. Územní plán počítá s poměrně rozsáhlým veřejným prostranstvím i s ohledem na potřeby místních škol – Waldorfské či Gymnázia Hejčín. Pozemky vhodné k zastavění ve vlastnictví města by se pak daly využít například zčásti pro zázemí Moravského divadla včetně možnosti využití pro komunitní centrum,“ naznačila vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

Vizualizace budovy Waldorfské školy v Olomouci
V Hejčíně se chystá stavba komplexu Waldorfské školy. Takto má vypadat