Kde mohu volit?

Voliči musí volit ve svém volebním obvodě na základě trvalého bydliště. Pokud chtějí volit jinde, musí mít voličský průkaz. Požádat o něj bylo možné do středy 22. května.

Jaká je věková hranice pro hlasování?

V druhý den voleb, tedy v sobotu, vám musí být nejméně osmnáct let.

Jaké doklady potřebuji?

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo pas. Není možné volit poštou, prostřednictvím zástupce ani online.

Jaké jsou volební obvody?

V České republice existuje pro volby do Evropského parlamentu pouze jeden volební obvod, což znamená, že lidé z celé země si vybírají ze stejných kandidátů.

Jaká je hranice volitelnosti stran do EP?

Aby mohly být zvoleny do Parlamentu, musí politické strany získat alespoň 5 % hlasů.

Jak budou poslanci EP voleni v České republice?

Podle práva EU musí všechny země používat volební systémy, které zajistí poměrné zastoupení, což znamená, že počet volených členů každé strany závisí na podílu volebních hlasů, které strana obdržela. Česká republika používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům možnost dávat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvoleni. Každý volič hlasuje pro jednu kandidátku a může zakroužkovat dva kandidáty, kterým chce dát preferenční hlas.

Ilustrační foto
Olomoucký kraj nemá europoslance. Změní to volby?