Zafunguje „domácí vězení“ v rámci šíření infekce uvnitř uzavřené oblasti?

Měli bychom počítat s tím, že do kontaktu s novým koronavirem dříve nebo později přijdeme víceméně všichni - podobně jako je tomu u chřipkových virů?

V rozhovoru pro regionální Deník vysvětluje ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena Haliřová.

Stále ještě trasujete? Daří se v Olomouckém kraji dohledávat kontakty?
Samozřejmě! Stále trasujeme. Je to priorita a podstata naší práce.

Už dochází ke komunitnímu přenosu?
Ano. Přibývají případy, u nichž nelze najít vazbu.

Zatím se jedná o ojedinělé případy?
Ano

V ohniskové oblasti, Litovel, Uničov, Červenka, očekáváte jaký vývoj?
Opatření, kdy je zde regulován pohyb osob, přinese očekávané výsledky.

Uvnitř „červené“ zóny?
Na Litovelsku a Uničovsku, ale i mimo ni, v celé republice.

Dojíždění zaměstnanců do fabrik v uzavřené zóně je bezpečné? Myslím pracovníků žijících mimo tuto karanténní oblast?
Provoz podniků je ošetřen postupy, které jsou v souladu jak s mimořádnými nařízeními vlády, tak v souladu s principem regulace pohybu osob. Tyto principy je každý zaměstnavatel povinen dodržovat.

Volali někteří vyděšení starostové z okolních obcích, odkud by v tomto týdnu měli lidé dojíždět do podniků na Uničovsku, že zde mezi lidmi panuje velká obava, aby se nákaza kvůli udržení výroby nerozšířila…
Podnik může za určitých stanovených hygienických podmínek ošetřujících provoz fungovat. Zaměstnavatel je také stále povinen dodržovat platné hygienické předpisy. A je především v zájmu těchto firem, aby chránily své zaměstnance, potažmo jejich blízké, byly by přece samy proti sobě. Chtějí zajistit výrobu, ne všechny ohrozit. Netřeba šířit paniku..

Počasí pomůže i z hlediska psychiky

Tento týden bude v rámci šíření koronaviru zásadní? Hodně napoví další vývoj?
Ano, stále se vyhodnocují data a reagujeme na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Počasí může pomoci? Hlavně sluníčko, UV záření…
Počasí pomůže už také z hlediska psychiky. Nic nebrání lidem, kteří jsou zdraví, aby se šli projít na sluníčko, byli na zahrádkách. Musí se však stále dodržovat povinnosti mimořádných opatření.

Neukazuje se spíše, že stejně přijdeme do kontaktu s virem všichni? Dříve nebo později? Podobně jako je tomu u chřipkových virů?
Určitě jsou brány v potaz zkušenosti také z jiných států. Vláda zpracovává tyto výsledky a reaguje na ně. Určitě dojde k okamžiku, kdy to bude už víceméně o všech.

Budou následovat další vlny?
Pokud se nebudou dodržovat nastavená mimořádná opatření vlády a také orgánů ochrany veřejného zdraví, která jsou jedna z nejpřísnějších, tak lze očekávat pokračování těchto opatření a také i případný příchod další vlny.

Čekání na odběry? Zdravotní stav není závislý na testech

V rámci zpomalování rozšiřování nákazy je důležité mít přehled: Pokud jde o počet odběrových míst, je jich v Olomouckém kraji dostatek? Nemělo by být testování masivnější, jako je tomu například v Německu?
Od konce minulého týdny jsou známy nové algoritmy, kdy mohou indikovat odběry i praktičtí lékaři. Byl navýšen počet odběrových míst.

Testů také? Testuje se podle potřeby?
Testů je dostatek. Testuje se dle potřeby. Výsledky vyšetření jsou sdělovány po jejich obdržení z laboratoří.

Můžete se vyjádřit k případům, kdy se lidé několik dnů dožadovali odběrů? Konkrétně případ lékaře z Uničova, jehož stav je vážný?
Akutní zdravotní stav jakéhokoliv pacienta není závislý na provedení testu. Evidujeme pozitivní pacienty, kteří mají minimální nebo žádné respirační potíže. Podobně je tomu tak v případě, pokud dojde k významnému zhoršení zdravotního stavu jakékoliv osoby. V takovém případě jsou stále platné obecně nastavené postupy, ošetření lékařem, popř. zásah ZZS a pokud to stav pacienta na místě vyžaduje, tak následuje převoz pacienta k zajištění patřičné péče v rámci hospitalizace..

Zatím žádná pokuta za porušení karantény

Paní ředitelko, už padly pokuty za nedodržení karantény? Například v Litovli?
K dnešnímu dni nebyla uložena žádná pokuta.

Ještě praktická otázka k Litovli: lze umožnit, aby obchod v Haňovicích ležících mimo uzavřenou zónu a do kterého to mají 50 metrů, fungoval pro Myslechovické? Musejí Haňovicemi jen projíždět a nakupovat v Litovli?
Byla nastavena rozdělená otevírací doba v provozu obchodu, tak aby se lidé z obou obcí nepotkávali a takto minimalizovali kontakt. Toto je záležitostí také včasného aktivního přístupu místní samosprávy k řešení místní situace i potřeb občanů.