Mimořádné opatření, které pro obyvatele Litovle, Červenky a Uničova znamenalo v podstatě domácí vězení, podle epidemiologů splnilo svůj účel. Uzavření obcí proto k půlnoci ruší.

Jak vidí epidemiologové další vývoj? Jak hodnotí situaci v Olomouckém kraji?

„Aktuální počty odpovídají nárůstu indikací odběru a rozšířené možnosti testování. Oproti počátkům testování jsme nyní na 300 procentech navýšení počtu testovaných,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena Haliřová.

Paní ředitelko, jak hodnotíte aktuální situaci v Olomouckém kraji, kde je aktuálně 255 případů?
Aktuální situace v Olomouckém kraji zrcadlí kroky prováděné orgánem ochrany veřejného zdraví a zajišťované v pohotovostním režimu všech pracovníků Krajské hygienické stanice souvisejících s kontrolou rizika v rámci identifikace kontaktu, zajišťování příslušných opatření včetně indikace rychlého laboratorního testování.

Nárůst je poměrně dynamický – v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je počet nejvyšší po Praze… Předpokládali jste takový vývoj?
Vzhledem k stávající situaci v okolních zemích i v České republice jsme očekávali i v našem regionu nárůst počtu pozitivních případů.

Nakolik číslo odráží větší počet vyšetřených?
Aktuální čísla odpovídají nárůstu indikací odběru a rozšířené možnosti testování. Oproti počátkům testování jsme nyní na 300 procentech navýšení počtu testovaných.

Je dostatek testů?
Odběrová místa stále zajišťují počet testování v požadovaném množství..

Do jaké míry spolu případy v Olomouckém kraji stále souvisejí? Převažuje už přenos, kdy není znám ten, od koho se pozitivně testovaný nakazil?
Monitorujeme i takovéto případy.

Lze popsat nejběžnější průběh onemocnění? Jak odhadujete procento bezpříznakového průběhu Covid-19?
Nejběžnější příznaky onemocnění odpovídají těm obecně uváděným. Na takové odhady je ještě brzy, většinou se jedná o osoby s různými klinickými příznaky.

Zpomalilo se šíření do ostatních částí kraje

Na Uničovsku a Litovelsku karanténa splnila účel? Co rozhodlo o tom, že od půlnoci lze izolaci zrušit?
V intervalu maximální inkubační doby se zajistily kontakty u pozitivních případů, které nám k danému okamžiku exponenciálně narostly. Díky množství naidikovaných odběrů byl podchycen co největší počet kontaktů, kterým byla následně nařízena karanténních opatření. Došlo také k souběhu opatření nastavených v oblasti a opatření ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády. Platí zde nadále všechna opatření poplatná v celé republice. Pouze u osob s potvrzeným případem onemocnění a osob, které čekají na odběr či na výsledek odběru, zůstávají v platnosti izolační a karantenní opatření poplatná této jejich konkrétní situaci, tak jak jim Krajská hygienická stanice sdělila.

Dá se říci, že v tomto „ohnisku“ v rámci Olomouckého kraje je již situace více méně pod kontrolou?
Bylo docíleno snahy o zpomalení šíření do ostatních částí kraje, ale také i do dalších regionů. Doporučuji všem osobám i podnikům, aby v zájmu své ochrany a ochrany svých zaměstnanců pokračovaly v dodržování a třeba vylepšování režimových protiepidemických opatření. V tomto máme náskok.

Došlo k nárůstu v Olomouci. Lze přiblížit, zda se většinově jedná o případy přímo v krajském městě nebo je zde v rámci Olomouce a okolí, tazvaného ORP, nějaké nové lokální „ohnisko“?
Není žádné lokální „ohnisko“ u Olomouce.

Paní ředitelko, jak vidíte další vývoj?
Koronavirus ovlivňuje celý svět. Situace u nás kopíruje vývoj v okolních zemích.

Jdete z venku? Vyměňte si roušku

Kde jsou největší slabiny? Lidé nosí roušky, dodržují vzdálenost… Jsou to ruce? Doporučujete používat rukavice?
Všechna nastavená hygienická opatření jsou ku prospěchu věci. Tak jako se lidé naučili být zodpovědní k sobě a svému okolí, tak věnování pozornosti rizikovým bodům i nadále v osobním a i pracovním životě přispěje k ovlivnění vývoje situace v tom dobrém slova smyslu. Je třeba zdůraznit, že pokud lidé vstupují zvenku do uzavřeného prostoru, musí si vyměnit roušku za suchou.

Domovy pro seniory jsou dostatečně ochráněny?
Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě by mělo pomoci opatření vydané ministerstvem zdravotnictví, ze kterého je evidentní, že i těmto zařízením je třeba věnovat pozornost. Je nutno ocenit pomoc dobrovolných výrobců látkových roušek, kteří pomáhají doplnit potřebné kapacity ochranných prostředků.

Online reportáž