Drahanovičtí vykročili po „zelené“ a právě včas se pustili do realizace prvních energeticky úsporných opatření. Letos například kompletně vyměnili staré sodíkové výbojky veřejného osvětlení za chytrá a úsporná svítidla. Nejen v Drahanovicích, ale ve všech pěti místních částech obce na úpatí Velkého Kosíře. Přes 300 lamp.

„Svítidla v nočních hodinách automaticky snižují intenzitu na 50 procent, přičemž každé svítidlo se ‚umí“ stmívat samo na základě přesného času. Mají ideální ‚teplou‘ barvu a jsou bez bočního vyzařování,“ popisoval Tomáš Kröner, starosta obce Drahanovice.

Podle specializované firmy jsou optiky ve svítidle na míru. „Je jich 15 a díky nim se podařilo uspořit o 10 procent energie navíc,“ poukázal Josef Vlach, technik společnosti Heinz-Elektro, která osvětlení navrhla a namontovala.

Svítí jako ve Varšavě

Obec sáhla po technologii s nejvyšší certifikací. „Máme svítidla, kterými se svítí například ve Varšavě. Na trhu v současnosti není nic lepšího. Mysleli jsme do budoucna,“ chlubil se starosta vesnice.

Plánovaná úspora elektrické energie pro obec s 1800 obyvateli dosahuje spotřeby čtyř rodinných domů - přes 50 megawatt ročně.

V obecním rozpočtu, při letošních cenách, díky tomu zůstane 122 tisíc korun oproti starým lampám. Na veřejné osvětlení přitom měla obec alokovaných až 300 tisíc korun. S chytrými světly spálí 145 tisíc korun.

„Co mě, kromě značné úspory financí těší, že je pryč světelný smog, který dříve stoupal z veřejného osvětlení,“ pochvaloval si starosta.

Technologická novinka stála 2,2 milionu korun. Více než milion získala obec z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Návratnost je osm let při starých cenách elektrické energie. Reálně tedy pět šest let. Záruka na osvětlení je pět let,“ počítal starosta obce.

Fotovoltaika na čistírně

Ještě před propuknutím energetické krize se obci podařilo realizovat i úsporné opatření na čistírně odpadních vod, kde nechali instalovat fotovoltaickou elektrárnu přesně na míru Drahanovicím. ČOV měsíčně spotřebuje 8,5 a 9 tisíc kW.

„V roce 2019 nás to stálo 22 tisíc korun a nyní je to již přes 30 tisíc korun, při starých cenách,“ poukázal starosta.

Nová fotovoltaická elektrárna skládající se ze 76 panelů má výkon 34,2 kWp. Pokryje třetinu celoroční spotřeby ČOV.

„Co vyrobíme navíc, můžeme prodat do sítě. Než přebytky využijeme jinde v obci, a to u přečerpávacích stanic stokové sítě,“ plánoval starosta.

Alternativní zdroj energie stál 600 tisíc korun. Obec zapojila do financování vlastní finance, které by jinak znehodnocovala inflace. Návratnost spočítal starosta za čtyři roky.

Inspirace pro další obce

Drahanovičtí jsou již nyní inspirací pro další obce, jejichž zástupci už přijeli na „výzvědy“. ČOV s panely na střeše stojí u silnice a budí zvědavost kolemjedoucích.

„Snažím se každého podpořit, aby do toho šli. Je to investice do budoucna, musíme začít takto přemýšlet všichni: já, obec, celá společnost. Snižovat uhlíkovou stopu,“ dodal.

Rostoucí zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren potvrzuje i společnost Heinz-Elektro, která navrhla a dodala obnovitelný zdroj energie pro Drahanovice.

„Letos je tlak enormní. Na příští rok již mám nasmlouvaných 45 fotovoltaických elektráren. Podobný projekt, ale ve větším měřítku, chystají vodovody a kanalizace na severu Moravy. Je to výzva i pro velká města,“ vysvětloval Josef Vlach, technik společnosti.

V Drahanovicích v nejbližších letech chtějí pokračovat v dalších „zelených“ projektech. Letošní dva v součtu ročně obci ušetří zhruba půl milionů korun, které obec chce investovat do energeticky úsporných opatření.

Solární panely by rádi viděli například na budově základní a mateřské školy.

„Finanční podpora fotovoltaiky v rámci Zelené úsporám je zajímavá. Chtěli bychom toho využít. Ideální by bylo mít fotovoltaiku na každé veřejné budově, kde to je možné,“ uvedl starosta Drahanovic.