Stromy vyvrácené vichrem uklízeli pracovníci Technických služeb na Třídě Míru a v městských parcích.

„Ve Smetanových, Čechových a Bezručových sadech došlo k vývratům nebo odlomení kmenů celkem šesti stromů. Pracovníci Technických služeb města Olomouce odstraňují polámané větve z veřejně přístupných ploch a zjišťují rozsah poškození. K větším škodám na městské zeleni a na majetku a zdraví občanů nedošlo díky pravidelné kontrole městské výsadby, průběžným ořezům a kácení přestárlých stromů,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Informace o poškozených dřevinách mohou Olomoučané pracovníkům odboru životního prostředí podat na telefonních číslech 588 488 355, 588 488 358 nebo 588 488 312.

„Žádáme občany, aby v zájmu bezpečnosti sami neodstraňovali polámané větve a nezdržovali se v blízkosti poškozených stromů,“ upozornil Loyka.